Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus lapsia leikkimässä

Kajaani on Vuoden varhaiskasvatuskunta 2021

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on myöntänyt Kajaanin kaupungille Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksen. Tunnustus myönnetään vuosittain yhdelle kunnalle, joka tekee määrätietoisesti työtä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi tarjotakseen pienimmille kuntalaisille parhaan mahdollisen alun opinpolulleen ja hyvät eväät elämään. Tunnustus on järjestyksessään toinen. Ensimmäisen tunnustuksen sai Helsinki vuonna 2020.

”Kajaanissa on tehty ja tehdään edelleen pitkäjänteistä kehittämistyötä varhaiskasvatuksessa, ja olemme erittäin iloisia ja onnellisia tästä tunnustuksesta. Kiitos kuuluu meidän koko henkilöstölle. Olemme onnistuneet luomaan hyviä toimintamalleja rekrytoinnista sisäiseen yhteistyöhön ja jatkuvaan kehittämiseen. Paras ja vilpittömin tunnustus hyvästä työstä tulee kuitenkin lapsilta päivittäin”, kertoo Sirpa Kemppainen, varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Kajaanin kaupungilta.

Varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään aktiivisesti ja jatkuvasti

Kajaanin kaupunki pyrkii takaamaan laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämällä ja arvioimalla toimintaa säännöllisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toimintamallin jatkuvaan kehittämiseen on panostettu, ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen hallinnon ja varhaiskasvatusyksiköiden välillä. Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti ajankohtaisia ja laadukkaita koulutuksia. Näin henkilöstön osaaminen kehittyy muuttuvassa maailmassa. Se on keskeistä varhaiskasvatuksen laadun toteutumiseksi.

Kajaanissa on myös pitkäjänteisesti kehitetty lapsen tukeen liittyviä asioita. Kajaanissa työskentelee kymmenen varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Lisäksi hankerahoitteisesti toimii perheiden tukena Varpu-mentorityöpari ja kaksi varhaiskasvatuksen perheohjaajaa. Kajaanissa on jo vuosia ollut käytössä kolmiportaisen tuen malli. Lasten siirtymisen käytänteitä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen kehitetään säännöllisesti, jotta lapsen oppimisen polku olisi mahdollisimman sujuva. Näitä tavoitteita tukee hyvin juuri alkanut Kainuun kuntien yhteinen Lapsen tuen malli Kainuussa -hanke.

Kajaanin varhaiskasvatus on mukana myös valtakunnallisessa kehittämisessä useiden alan ammattiverkostojen kautta:

  • Opetus ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelma
  • Opetushallituksen varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto. Kajaani toimii Pohjois-Suomen Loiston koordinaattorina vuosina 2021-2022.
  • Opetushallituksen varhaiskasvatuksen kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kehittämisverkosto Reimari
  • Valtakunnallinen laadunarvioinnin kehittämisverkosto, Karvi
  • Kuntaliiton varhaiskasvatusjohtajien verkosto, josta valtakunnallista tietoa välitetään myös muihin Kainuun kuntiin.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointiin ja perehdytykseen panostetaan

Kajaanin kaupunki on panostanut varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointiin. Varhaiskasvatuksen opettajien palkkausta on kehitetty esimerkiksi huomioimalla koulutusaste ja kelpoisuus. Opettajien saatavuuden parantamiseksi tehdään rekrytointimatkoja opettajankoulutuslaitoksiin yhteistyössä perusopetuksen, henkilöstöhallinnon ja markkinoinnin kanssa. Paikallisesti varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta järjestetään Oulun yliopiston alaisena koulutuksena, ja sen koordinoinnista Kainuussa vastaa Aikopa, joka järjestää myös täydennyskoulutusta henkilöstölle. Kajaanin ammattioppilaitokselta valmistuu lastenhoitajia ja Kajaanin ammattikorkeakoulussa on alkanut sosionomien koulutus. Paikallinen yhteistyö alan oppilaitosten kanssa on avainasemassa henkilöstön saatavuuden kannalta.

Työntekijöiden perehdytykseen on myös kiinnitetty huomiota. Uusille työntekijöille järjestetään yhteinen perehdyttämistilaisuus tasalaatuisen informaation varmistamiseksi. Lisäksi uusille päiväkodin johtajille nimetään vuodeksi mentori, jonka tehtävänä on tukea, auttaa ja opastaa uutta johtajaa työssään.

Kajaanin varhaiskasvatuksessa käytetään sujuvasti sosiaalista mediaa (Facebook, Instagram ja eskariblogi) positiivisen mielikuvan luomiseksi Kajaanin varhaiskasvatuksesta. Näin vahvistetaan positiivista työantajamielikuvaa Kajaanin kaupungista.

”Kajaani kilpailee muiden kuntien kanssa osaajista, ja me teemme parhaamme tarjotaksemme kiinnostavan työympäristön ja hyvän työyhteisön alan ammattilaisille. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on valtakunnallisella tasollakin haastavaa”, kertoo Sirpa Kemppainen.

Tunnustusta juhlistetaan ja koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä muistetaan vielä syksyn aikana.

Lisätiedot