Hyppää sisältöön
Ipadit ovat suosittuja oppimisen välineitä

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kajaanissa

Kajaani on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu kestää elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan kajaanilaisista päiväkodeista mukana ovat Kuurna, Huuhkajavaara ja Pilke Valonkatu. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myös kokeiluun osallistuvat lapset, jotka saavat tiedon koeryhmään osallistumisesta.

Kokeilussa mukana oleviin perheisiin ollaan yhteydessä päiväkodista tai varhaiskasvatuksen hallinnosta. Valitettavasti kokeiluryhmän ulkopuolella olevien perheiden ei ole mahdollista hakea mukaan kokeiluun.

Elokuussa 2021 alkaneeseen kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Kokeilu kestää vuoteen 2024 saakka.

 • Kaksivuotinen esiopetus on maksutonta (4 tuntia päivässä). Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti perusopetuksen työ- ja loma-aikoja. Loma-aikoina esiopetusta ei järjestetä.

  Jos lapsi osallistuu esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen, on varhaiskasvatusaika maksullista.

 • Jos lapsen matka kotoa esiopetukseen on pitempi kuin kolme kilometriä, lapsella on perusopetuslain (32§) mukaan oikeus kuljetusavustukseen.

  Esiopetukseen kuljetaan ensisijaisesti perheen järjestämällä kuljetuksella, jota kunta avustaa.

 • Kaksivuotisessa esiopetuksessa noudatetaan omaa kokeiluopetussuunnitelmaa. Kajaanin kaupunki on laatinut Opetushallituksen perusteiden pohjalta oman paikallisen suunnitelman. Suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 23.6.2021 ja se otetaan käyttöön 1.8.2021. Huoltajille on laadittu myös esite kokeiluopetussuunnitelman keskeisistä sisällöistä.

  Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma (PDF)

 • Perusopetuslain mukainen kasvun ja oppimisen tuki (niin kutsuttu kolmiportainen tuki) sekä opiskelija- ja oppilashuoltolain mukainen opiskeluhuolto (esimerkiksi koulupsykologi ja koulukuraattoripalvelut) ulottuvat kokeilun myötä myös viisivuotiaisiin. Tuki suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

 • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua seurataan ja arvioidaan tutkimushankkeessa. Seurantatutkimuksessa lapset osallistuvat arviointeihin ja huoltajia voidaan haastatella. Tutkijat ovat myöhemmin yhteydessä huoltajiin seurantatutkimuksesta.

  Lapsenne osallistumisesta kaksivuotiseen esiopetukseen tallennetaan kokeilulain mukaisia tietoja Opetushallituksen ylläpitämään kokeilurekisteriin. Vaikka kokeiluun määritelty lapsi ei osallistu kokeiluun päiväkodissa, hänestä tallennetaan tietoja kokeilurekisteriin.

  Yksittäisten lasten vaikutusarviointeja tai huoltajien kyselyjen tuloksia ei seurantatutkimuksessa raportoida, eikä vastaajia voida muutoinkaan tunnistaa.

 • Kokeiluun osallistuvat lapset rinnastuvat Kelan etuuksissa 6-vuotiaana esiopetukseen osallistuviin lapsiin.

  Jos lapsi osallistuu esiopetuskokeilun lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

  Lisätietoa tukiin liittyvistä asioista voi kysyä Kelalta.

 • Kaikki perheet, joilla on 2016-2017 syntynyt lapsi ovat saaneet päätöksen joko kokeiluryhmään tai verrokkiryhmään kuulumisesta.

  Päätös siitä, kumpaan ryhmään lapsi kuuluu, on tullut Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

  Kokeiluryhmään kuuluvat lapset ovat voineet hakeutua kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikkoihin (Kuurna, Huuhkajavaara ja Valonkatu). Näissä toimipaikoissa järjestetään varsinainen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Kokeiluryhmän lapsille esiopetusaika on maksutonta ja heille kuuluu esimerkiksi oppilashuollon palvelut. Opetusministeriö kerää tutkimusaineistoa kokeiluryhmän lapsista.

  Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki muut vuonna 2016-2017 syntyneet lapset. Verrokkiryhmän lapset toimivat vertailupohjana koeryhmän lapsille. Verrokkiryhmän lapset voivat osallistua ikäryhmänsä mukaisesti varhaiskasvatukseen ja heillä on normaalit varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Opetusministeriö kerää tutkimusaineistoa myös verrokkiryhmän lapsista.

Yhteystiedot

 • Suhonen Reetta

  Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

  Toimipaikka

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Esiopetus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Esiopetus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus