Hyppää sisältöön
Poika tekee läksyjä

Peruskoulut ja hallinto

Perusopetuksen hallinto toimii Kajaanin kaupungintalolla, Pohjolankatu 13.

Perusopetus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen ja sitä johtaa perusopetuksen tulosalueen johtaja.

Kaupungintalolta ohjausta voi saada perusopetuksen hallintoasiantuntijalta, palveluasiantuntijalta, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijalta sekä koulukuljetuksiin liittyen.  Yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

Kajaanin perusopetuksessa on 14 koulua, mutta 16 opetusta antavaa yksikköä. Peruskouluilla on omat sivunsa, joista löydät myös koulujen henkilöstön yhteystiedot.

Ohje Kajaaniin muuttavan oppilaan perusopetukseen ilmoittamisesta löytyy tältä sivulta kohdasta Muuttavan oppilaan ilmoittaminen perusopetukseen.

Siirry sivulle Oppilaaksi perusopetukseen

 • jos kyse on ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta
 • jos koulunsa aloittavan osalta koulupaikkatoive on muualle kuin lähikouluun
 • jos etsit tietoa Kajaanissa tarjottavasta painotetusta opetuksesta (Keskuskoulu/musiikki, Lyseo/matematiikka ja Lehtikangas/liikunta)
 • jos etsit tietoa JOPO:osta eli joustavasta perusopetuksesta ja siihen hakemisesta (Lyseo/Nuppa-talo Asemakatu 2, vuosiluokat 7-9)
 • jos etsit tietoa AVO-luokasta ja siihen hakemisesta (Lehtikankaan koulu/Sairaalakoulu, vuosiluokat 6-9)

Katso peruskoulut ja oppilaaksiottoalueet kartalla sekä oppilasennuste kouluittain (PDF)

Peruskoulut alueittain

 • Lehtikankaan alue käsittää pääradan itäpuolen alueen ja siellä on kaksi koulua.

  Erityisopetuksen pienryhmiä (1-9lk) on alueella Lehtikankaan koulussa ja Soidinsuon koulussa. Pienryhmistä kaksi on lievästi kehitysvammaisten opetusryhmiä.

  Lehtikankaan koulu

  Lehtikankaan koulussa ovat yleisopetuksen vuosiluokat  1-9. Oppilaat otetaan ns. vanhan Lehtikankaan alueelta, Prikaatin alueelta.

  Soidinsuon koulu

  Soidinsuon koulussa ovat vuosiluokat 1-6 ja se toimii kaksisarjaisena. Oppilasalueena ovat Rinnekadun etelänpuoleinen alue.
  Soidinsuon koulun oppilaat jatkavat yläkoulussa Lehtikankaan koulussa  7-9. vuosiluokilla. Soidinsuon koulussa aloittaa 1 .luokan 2 luokallista oppilaita vuosittain.

  Alueen koulujen omat sivut:

   

 • Joen pohjoisen puolen viidessä koulussa järjestetään opetusta yleisopetuksen 1-6 vuosiluokkien oppilaille.

  Kätönlahden koulussa on lisäksi  erityisopetuksen pienryhmiä (1-6lk).

  Nakertajan koulu

  Nakertajan kouluun otetaan Nakertajan, Hetteenmäen ja Paltaniemen  1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

  Teppanan koulu

  Teppanan kouluun otetaan Kuusanmäen, Teppanan, Karolineburgin ja tarvittaessa Kättö-Kuurnan lähialueen 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Keskuskoulussa 7-9 vuosiluokilla. Teppanan koulun toiminta lakkaa 31.7.2024.

  Kätönlahden koulu

  Kätönlahden kouluun otetaan Kätönlahden ja Kättö-Kuurna lähialueen oppilaat. Lisäksi kouluun tulevat Heinisuon, Hannusrannan, Kirkkoahon, Lehtomäen ja Pärsänsuon alueen 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

  Jormuan koulu

  Jormuan kouluun otetaan Jormuan alueen 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

  Kuluntalahden koulu

  Kuluntalahden kouluun otetaan Kuluntalahden alueen 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

  Alueen koulujen omat sivut:

 • Kajaanin joen eteläpuolella on kuusi koulua, joissa järjestetään opetusta vuosiluokille 1-9.

  Erityisopetuksen pienryhmiä on Kajaanin lyseolla, Lohtajan koululla, Otanmäen koululla, Seminaarin koululla (1-2lk), Keskuskoulussa (3-9lk), johon kuuluvat myös vaikeasti kehitysvammaisten opetusta järjestävä Väinölän koulu ja lievästi kehitysvammaisten opetusta järjestävä Kalevan koulu.

  Otanmäen koulu

  Otanmäen koulussa ovat vuosiluokat 1-9. Koulun oppilaaksiottoalueena on koulun lähialue ja entisen Vuolijoen kunnan alueen 7-9 luokkalaiset.

  Vuolijoen koulu

  Vuolijoen koulussa toimivat 1-6 vuosiluokat. Koulun oppilaaksiottoalueena on entisen Vuolijoen kirkonkylän alue ja entisen Vuolijoen kunnan länsiosa. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Otanmäen koulussa 7-9 vuosiluokilla.

  Lohtajan koulu

  Lohtajan koulun oppilaiksi otetaan Lohtaja-Huuhkajavaaran ja Ketun alueiden 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaaksiottoalueen pohjoisraja on Sokajärventie.  Oppilaat jatkavat yläkoulua Lyseolla 7-9 vuosiluokilla.

  Keskuskoulu

  Keskuskoulun oppilaaksiottoalueena ovat Keskustan, Purolan, Puistolan ja Onnelan alueet. Lisäksi kuljetusoppilaat Mainuan, Vuoreslahden, Koutaniemen, Parkinniemen, Hevossuon ja Teerisuon alueilta.

  Lisäksi Keskuskouluun tulevat Teppanan koulun 6. luokkien oppilaat yläkouluun 7-9 vuosiluokille.

  Seminaarin koulu

  Seminaarin koulussa käyvät 1. ja 2. vuosiluokat Keskuskoulun oppilaaksiottoalueen oppilaat ja siirtyvät sitten 3. luokalla Keskuskouluun.

  Kajaanin Lyseo

  Kajaanin lyseossa ovat vuosiluokat 7-9. Ne oppilaat, joiden alakouluna ovat Lohtajan, Kätönlahden, Nakertajan, Jormuan ja Kuluntalahden koulut, jatkavat yläluokille Kajaanin lyseoon.

  Alueen koulujen omat sivut:

 • Muuttavan oppilaan ilmoittaminen perusopetukseen

  Toimimme lähikouluperiaatteella. Peruskoulujen sijainnit oppilaaksiottoalueineen löytyvät kohdasta Katso peruskoulut kartalla. Lähikouluun ilmoittaudutaan koulun rehtorille ja rehtoreiden yhteystiedot löytyvät kunkin koulun sivulta.

  Oppilaan ilmoittamiseksi kouluun rehtorille ilmoitetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus. Lisäksi tarvitaan huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Yhteydenoton jälkeen oppilaalle katsotaan luokkapaikka ja hänet liitetään tietojärjestelmään.

  Tämän jälkeen koulusihteeri  voi luoda huoltajalle koodin, jonka kautta huoltaja pääsee täyttämään sähköisen Oppilastietolomakkeen.

  Mikäli tarvitset ohjausta lähikoulun suhteen, ota yhteyttä palveluasiantuntijaan. Jos oppilas on erityisessä tuessa ja tarvitsee pienryhmäpaikan, se osoitetaan kaupungin vapaana olevista paikoista ja ota tällöin yhteyttä kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijaan.

  Vanhemmat voivat halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta.

  Sivistyslautakunta on 11.12.2013 § 111 tekemässään päätöksessä linjannut, että oppilaaksi muuhun kuin lähikouluun hakevien valintaperusteet ovat Kajaanissa 1.1.2014 alkaen seuraavat:

  1.  Terveydentilaan liittyvä tai muu asiantuntijalausuntoon perustuva erityinen syy (huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto liitteenä)
  2. Sisaruusperuste: samassa osoitteessa asuva sisarus on jo siinä koulussa een. oppilaana, johon haetaan
  3. Koulumatka: oppilaan koulumatka ja sen turvallisuus ja vaivattomuus voidaan huomioida päätöstä tehtäessä

  Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sen koulun rehtori, jossa koulunkäynti halutaan aloittaa. Kajaanin pesusopetuksessa olevan oppilaan osalta hakemus voidaan tehdä Wilmassa  ja Kajaanin muuttavan oppilaan osalta käytetään paperihakemusta:

  Koulunkäyntioikeuden hakeminen muuhun kuin lähikouluun

Yhteystiedot