Hyppää sisältöön

Monikielisten opetus

Perusopetus

Tältä sivulta löydät tietoa Kajaanin perusopetuksesta selkokielellä.

Jos olet muuttamassa ulkomailta Kajaaniin, ole yhteydessä kieli- ja kulttuurikoordinaattoreihin.

 • Peruskoulut ovat ilmaisia. 

  Kotiosoite määrää lapsen koulupaikan (Kartta). 

  Opetuskieli on suomi.  

  Kahdessa koulussa on kaksikielistä opetusta. Toinen opetuskieli on englanti.  

  Muita erikoisluokkia ovat musiikki-, liikunta- ja matematiikkaluokat.  Haku erikoisluokille on tammikuussa.  Lisätietoa saat koordinaattoreilta.  

  Oppimateriaali on ilmaista. 

  Oppilaat ulkoilevat. Oppilaalla on hyvä olla säänmukaiset vaatteet.  

  Oppilaat ovat vakuutettu koulupäivän ajan. 

  Koulujen loma-ajat löydät täältä.  

  Oppilaat saavat tukea kielelliseen kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin. 

 • Valmistava opetus on 7–16-vuotiaille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä perusopetuksessa opiskeluun.  

  Koordinaattorit haastattelevat oppilaan ennen opetuksen alkua.   

  Oppilas voi aloittaa valmistavan opetuksen kesken lukuvuoden.  

  Oppilas opiskelee suomen kieltä sekä muiden oppiaineiden keskeisiä asioita. 

  Valmistava opetus kestää noin yhden vuoden.  

  Oppilaalle tehdään oma opinto-ohjelma yhdessä huoltajan kanssa.  

  7–10 –vuotiailla on opetusta 24 tuntia viikossa.  

  11–15 –vuotiailla on opetusta 26 tuntia viikossa.  

  Valmistavaa opetusta ei ole kaikissa kouluissa.  

  Valmistavassa opetuksessa on opetussuunnitelma. 

 • Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy lähikouluun. 

  Oppilaalle valitaan äidinkieli- ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä.  

  Äidinkieli- ja kirjallisuus -oppiaineessa on 12 eri oppimäärää.  

  Yksi oppimääristä on Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2).   

  Oppilas voi opiskella S2 -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hän on monikielinen. 

  S2 -oppimäärä on oppilaille, joiden suomen kielen taidoissa on puutteita.  

  Oppimäärää voi vaihtaa, koska oppilaan kielitaito kehittyy.  

  Huoltaja päättää oppimäärän.  

  S2 -opetusta on kaikissa kouluissa.  

  S2 -opetusta on kaikissa oppiaineissa.  

  Opetus ei ole erityisopetusta tai tukiopetusta.  

  S2 -oppimäärä on samanarvoinen kuin suomi äidinkielenä. 

 • Oman äidinkielen opetus on peruskoulun oppilaille, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.  

  Opetukseen voivat osallistua perusopetuksen suomen-, ruotsin tai saamenkieliset oppilaat, joilla on ulkomailla hankittu muu kielitaito.  

  Opetus pyritään järjestämään, jos saman kielen oppilaita on vähintään neljä.  

  Suomen virallisissa vähemmistökielissä oppilaita pitää olla vähintään kaksi.  

  Opetus on vapaaehtoista.  

  Opetus on ilmaista.  

  Huoltaja huolehtii kuljetuksesta. 

  Opetusta on kaksi tuntia viikossa. 

  Oppitunnit ovat koulupäivän jälkeen. 

  Opetusryhmä voi olla toisessa koulussa. 

  Oppilas saa osallistua yhden kielen opiskeluun. 

  Ilmoittautuminen on huhtikuussa. 

  Ilmoittautuminen tehdään Wilmassa.   

  Ilmoittautuminen on sitova seuraavaksi lukuvuodeksi.  

   Täältä löydät opetuksen tavoitteet.   

  Lisätietoa opetuksesta 

  Saat lisätietoa kieli- ja kulttuurikoordinaattoreilta. 

 • Oppilaat saavat ilmaisen lounaan koulussa.   

  Huoltajan täytyy ilmoittaa, jos oppilaalla on erikoisruokavalio tai ruoka-aineallergia. 

  1. Tulosta lomake tästä. 
  2. Täytä lomake  
  3. Vie lomake koululle. 

  Lapsella pitää olla lääkärintodistus ruoka-aineallergiasta. 

  Koulujen ruokalista 

 • Oppilas saa ilmaisen kuljetuksen lähikouluun, jos koulumatka on 

  0–2 vuosiluokan oppilaalla yli 3 kilometriä 

  3–9 vuosiluokan oppilaalla yli 5 kilometriä. 

  Kuljetukseen ei tarvitse tehdä hakemusta.  

  Hakemus täytyy tehdä, jos oppilaalla on sairaus tai vamma ja hän ei voi kulkea kouluun itse.  Oppilaalla täytyy olla lääkärinlausunto.   

  Hakemus ja lisätietoa 

  Reitti ja aikataulut 

   

 • Aamu- ja iltapäivä toiminta on 1.–2. -luokkien ja erityisryhmien oppilaille.  

  Oppilaiden vanhempien täytyy olla töissä tai opiskelemassa.  

  Toiminta on maksullista.  

  Aamu- ja iltapäivätoimintaa on koulupäivinä kello 6.30–10.00 ja kello 12–16.30.  

  Aamutoiminta on kouluilla.  

  Iltapäivätoiminta on kouluilla, seurakuntataloilla tai järjestöjen tiloissa. 

  Huoltaja huolehtii kuljetuksesta. 

   Aamu- ja iltapäivätoimintaan pitää tehdä hakemus Wilmassa.  

  1. Avaa Wilma
  2. Hakemukset ja päätökset 
  3. Tee uusi hakemus 
  4. Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan. 

  Lisätietoa 

 • Oppilashuolto tukee oppilaan hyvinvointia ja terveyttä.  

  Oppilashuolto on ilmaista. 

  Oppilashuollon yhteystiedot löytyvät koulujen nettisivuilta. 

  Terveydenhoitaja ja koululääkäri seuraavat oppilaan terveyttä ja hyvinvointia.   

  Koulukuraattori auttaa oppilaita, jos heillä on huolia tai vaikeuksia. 

  Yläkoulussa on nuorten mielenterveystyöntekijöitä (“miekkari”). 

  Koulupsykologi arvioi oppilaan oppimista ja tuen tarvetta.  

   Lisätietoa oppilashuollosta  

  Kouluilla on nuorisotyöntekijöitä, jotka tukevat oppilaiden kasvua.  

  Lisätietoa nuorten palveluista 

   

 • Koulu tukee huoltajan kasvatustehtävää. 

  Kodin ja koulun yhteydenpito tapahtuu pääasiassa Wilmassa. 

  Koulu kutsuu huoltajat oppilaspalavereihin ja vanhempainiltoihin. 

  Huoltaja huolehtii, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden.     

  Huoltaja ilmoittaa oppilaan turvallisuuteen liittyvät terveysasiat koululle. 

   Huoltajan ilmoittaa sairaspoissaoloista.   

  Muita poissaoloja täytyy hakea Wilmassa.  

  Opettaja voi myöntää 1–3 päivän poissaolon.   

  Rehtori myöntää yli 3 päivän poissaolot. 

   Kouluissa puututaan kiusaamiseen. 

  Huoltaja ilmoittaa koululle, jos oppilas kertoo kiusaamisesta kotona.  

  Tietoa koulukiusaamisesta eri kielillä  

  Opas koulukiusaamisesta eri kielillä 

Kieli- ja kulttuurikoordinaattorit

Perusopetuksessa toimii kaksi kieli- ja kulttuurikoordinaattoria.

Koordinaattoriin voit olla yhteydessä esimerkiksi, jos

 • olet muuttamassa monikielisen lapsen kanssa Kajaaniin 
 • sinulla on kysymyksiä valmistavasta opetuksesta, S2 –opetuksesta tai oman äidinkielen opetuksesta 
 • tarvitset neuvoa monikielisen oppilaan kouluasioissa, kodin ja koulun yhteistyöstä tai jatko-opinnoista. 
 • tarvitset neuvoa monikielisen oppilaiden tulkkipalavereista 
 • haluat esittää koulutustoiveita ja kehittämisehdotuksia. 

 

Yhteystiedot