Hyppää sisältöön

Kotouttamispalvelut

Kajaanin kotouttamispalveluiden asiakkaita ovat pakolaiset, turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet ja perheenyhdistämisen myötä Kajaaniin tulleet henkilöt sekä vieraskieliset työttömät työnhakijat.

Kotouttamispalveluissa asiakkaita neuvotaan, tuetaan ja ohjataan kuntalaisiksi uuteen yhteiskuntaan.
Asiakaslähtöinen ote ja aktiivinen yhteistyö viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeä osa kotouttamispalveluiden onnistumista.
Kajaanin kotouttamispalvelut perustuvat Kainuun kuntien yhteiseen kotouttamisohjelmaan. Kotouttamisohjelma perustuu Suomen lakiin.

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2022 (PDF)

Pakolainen on kuntalainen

Pakolainen on henkilö, joka on saanut oleskeluluvan kansainvälisen suojelun tai toissijaisen suojelun perusteella.
Kiintiöpakolainen on henkilö, joka on saanut YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) myöntämän pakolaisaseman. Suomen vuosittaisen pakolaiskiintiön määrää vuosittain eduskunta.
Pakolaisen perheenjäsenenä maahan tullut henkilö katsotaan pakolaiseksi.
Kunta järjestää pakolaisten vastaanoton ja kotouttamispalvelut.

Tutustu lakiin kansainvälisestä suojelusta FINLEX (301/2004)

Kotouttamispalvelut uuteen yhteiskuntaan sopeutumisen tukena

Kotouttamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka tukevat maahanmuuttajaa uuteen yhteiskuntaan sopeutumisessa.
Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa kantaväestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa.
Kotouttaminen perustuu Suomen lakiin. Laki koskee kaikkia maahanmuuttajia, joilla on ulkomaalaislain mukainen voimassa oleva oleskelulupa.
Työttömiä työnhakijoita lukuun ottamatta kotouttamispalveluiden asiakkuus kestää yleensä noin 3-4 vuotta.
Kotouttamispalveluita ohjaa ELY-keskus.

Tutustu Suomen lakiin kotoutumisen edistämisestä FINLEX (1386/2010)
Tutustu Suomen Ulkomaalaislakiin FINLEX (30.4.2004/301)

 

Alkuvaiheen palvelut

Perustietoa Suomesta ja alkukartoitus

Kun asiakkaalla on Suomen ulkomaalaislainmukainen voimassa oleva oleskelulupa tai rekisteröity oleskeluoikeus, hän saa perustietoa Suomesta, suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä sekä oikeuksista ja velvollisuuksista.
Asiakas saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta kuntalaisten palveluiden käytössä.
Asiakkaan alkukartoituksessa selvitetään kotoutumiseen liittyviin tarpeisiin sopivat palvelut.

Kotouttamissuunnitelma

Kotouttamissuunnitelma tehdään kotoutumisen tueksi.
Suunnitelman tarkoituksena on, että asiakas saa riittävän kielitaidon sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, jotka edistävät hänen kotoutumistaan suomalaiseen elämään.
Kotouttamissuunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi kotouttamiskoulutusta.

Kajaanissa alkukartoitus ja kotouttamissuunnitelma laaditaan Kainuun työllisyyden kuntakokeilun yhteydessä.

Lue Kainuun työllisyyden kuntakokeilusta