Hyppää sisältöön

Kainuun työllisyyden kuntakokeilu

Pääministeri Marinin hallitusohjelmasta johdettu työllisyyden kuntakokeilu käsittää Kainuussa kaikki maakunnat Puolankaa lukuun ottamatta.  Paltamon kunta hoitaa Hyrynsalmen ja Ristijärven työllisyyspalvelut erillisen sopimuksen mukaisesti.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti työllisyyden kuntakokeilulla vahvistetaan kuntien roolia työllisyydenhoidossa, kuntakokeilu toteutetaan ajalla 1.3.2021 – 30.6.2023.

Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki kokeilukunnissa asuvat työttömänä tai työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan sekä kaikki työttömänä tai työvoima palveluiden piirissä olevat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat (eli kohderyhmästä rajattu ulkopuolelle ainoastaan ansiosidonnaista saavat, yli 30-vuotiaat Suomen kansalaiset)

Mitä kuntakokeilu tarkoittaa?

Kainuussa työllisyydenhoidon kuntakokeilun tarkoituksena on tarjota nopeaa, henkilökohtaista ja kasvokkain tapahtuvaa palvelua kunnissa jokaiselle kuntakokeilun kohderyhmän asiakkaalle hänen palvelutarpeidensa mukaisesti.

Kuntakokeilun ajaksi siihen osallistuviin Kainuun kuntiin siirtyy työskentelemään paikallisesti kuntien työnjohdon alle Kainuun TE-hallinnon viranhaltijoita. Kuntakokeiluun siirtyvät TE-hallinnon viranhaltijat työskentelevät yhdessä kuntien virkasuhteisten työllisyysohjaajien kanssa.

Kokonaisvaltaista palvelua tehostetaan

Kuntakokeiluun osallistuvien Kainuun kuntien jo nykyisin olemassa olevat työllisyys-, koulutus-, sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sovitetaan yhteen kuntakokeilun kohderyhmälle tarjottavien uusien palveluiden kanssa. Kuntakokeilussa panostetaan asiakkuuden vahvaan alkuun ja asiakkaiden tarpeiden mukaisiin oikea-aikaisiin palveluihin.

Kuntakokeilujen työllisyysohjaajat tulevat käyttämään jalkautuvaa työotetta. Kuntakokeilussa tullaan myös noudattamaan niin sanottua ”yhden luukun periaatetta”, jolloin asiakas saa tarvittavan tuen ja ohjauksen omalta työntekijältään eli työllisyysohjaajalta.

Kuntakokeilun aikana kunta/kaupungit ja Kela ohjaavat TYP (Monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu) palveluun kuntansa työttömiä työnhakijoita, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää, ja työttömiä työnhakijoita joilla arvioidaan olevan monialaisen yhteispalvelun tarve.

Lue lisää työllisyyden kuntakokeiluista

Työ- ja toimintakyvyn mittari Kykyviisari

Kuntakokeilussa käytetään valtakunnallista työ- ja toimintakykymittaria Kykyviisaria kaikkien kohderyhmän palvelunkäyttäjien kanssa.

Tutustu Kykyviisariin

Kainuun kuntakokeilun koordinaattori