Hyppää sisältöön
Kädet näppäimistöllä

Työllistämisen kuntalisä

Tietoa kuntalisästä

Kuntalisän tavoitteena on kannustaa työnantajia palkkaamaan osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.

Mitä?

 • Kuntalisää maksetaan yrityksille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille
 • Kuntalisää maksetaan enintään 8 kk ja minimissään 1 kk
 • Kuntalisän suuruus on yrityksille enintään 400e/kk (tukikatto 3200e, 8 x 400e/kk)
 • Oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin opintoihin (perus- tai täydennyskoulutus) kuntalisän suuruus on 1 vuoden ajalta 200e/kk ja 2 sekä 3 vuoden ajalta 100e/kk (tukikatto 4800e/hlö)
 • Edellytyksenä on aina työehtosopimuksen mukainen palkka työllistettävälle ja vähintään 18 h viikkotyöaika
 • Kuntalisä on harkinnanvarainen tuki, jota tulee hakea ennen työllistettävän palkkaamista
 • Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä, koulutuskorvaus ja mahdolliset muut avustukset) eivät saa ylittää kokonaispalkkakustannuksia. Mahdollinen ylitys vähentää kuntalisää.

Mihin tarkoitukseen?

 • Palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdytys-, ohjaus- ja työtehtävän hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin
 • Edellytetään työantajalta työllistettävän aktiivista ohjausta, tukemista ja hänen perehdyttämistään työtehtäviin
 • Kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa ja myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksenä tukena
 • Lisäksi yhdistykset voivat hakea kuntalisää myös palkkauskuluihin, mikäli työllistettävän viikkotyöaika ylittää 80% kokonaistyöajasta. Kuntalisän suuruus on tuolloin maksimissaan 500e/kk.

Kenelle?

Kainuulaiselle työnantajalle, joka työllistää kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän henkilön työ- tai oppisopimustyösuhteeseen.

Miten?

Kuntalisää haetaan sähköisesti. Hakeminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

Yhteystiedot