Hyppää sisältöön

Kesätyösetelit

Perusopetuksensa päättävien ja toisen asteen opiskelijoiden kesätyösetelit

Kaupunki jakaa vuosittain kesätyösetelejä kajaanilaisille perusopetuksen päättäville ja toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille.

Kesätyösetelin arvo vuonna 2021 on 350,00 euroa. Kesätyöseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella. Avaamme sen myöhemmin tälle sivulle ja tiedotamme asiasta etukäteen.

Hakijalla täytyy olla tieto tulevasta työpaikastaan, kun hän täyttää hakemusta. Kesätyöseteli on mahdollista käyttää myös kesäyrittäjyyteen, kun hakija suorittaa 4H-yhdistyksen järjestämän yrittäjäkoulutuksen ja yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta. Kesäyrittäjyydestä antaa lisätietoja Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Heikki Suhonen p. 050 4077 281, email: heikki.suhonen@4h.fi.

Tuki voidaan maksaa nuoren työllistävälle työnantajalle, mikäli

  • Työntekijä on kajaanilainen peruskoulunsa päättävä tai toisen asteen (lukio ja ammattiopisto) 1. tai 2. vuosikurssin opiskelija.
  • Työsuhde kestää vähintään kaksi viikkoa. Suositeltava työaika on 30 h/viikko.
  • Työntekijän palkka on alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla on tehty “Tutustu työelämään ja tienaa” -sopimus, voidaan noudattaa sopimuksen mukaista palkkasuositusta, mikäli kesätyöntekijä on peruskoululainen, 10-luokkalainen, lukiolainen tai VALMA-koulutukseen osallistuva.
  • Työnantaja maksaa työnantajan lakisääteiset maksut.
  • Työntekijän kanssa tehdään kirjallinen työsopimus ja hänelle annetaan työtodistus palvelussuhteen päätyttyä.
  • Peruskoulusta päässeen työnantajana voi toimia myös kotitalous, mutta ei työntekijän oma koti eikä myöskään lähisukulainen. Toisen asteen opiskelija ei voi työllistyä kesätyösetelillä kotitalouteen.

Voimassaoloaika ja maksaminen

Kesätyöseteli on voimassa 1.6.-31.10.2021 välisenä aikana. Kesätyösetelituki maksetaan työnantajille jälkikäteen, kun työnantaja on työsuhteen päättymisen jälkeen lähettänyt kaupungille laskun (alv 0 %) ensisijaisesti verkkolaskuna. Laskutusosoite on Kajaanin kaupunki / sivistystoimiala, verkkolaskuosoite 0037021495891300, PL 299, 02066 DOCUSCAN. Tarkemmat laskutusohjeet Kajaanin kaupungin verkkosivujen laskutusosoitteet -sivulta.

Alkuperäinen kesätyöseteli lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki / nuorisopalvelut, PL 133, 87101 Kajaani. Lasku on lähetettävä viimeistään 30.11.2021. Lisätietoja antavat nuorisosihteeri Eija Pyrrö ja nuorisotyöntekijä Tuovi Johansson-Huusko.

Ammattikorkeakouluopiskelijan kesätyöseteli

Tuki voidaan maksaa, mikäli

  • Työntekijä on kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelija
  • Työsuhde kestää vähintään kuukauden ja työaika on vähintään 30h viikko
  • Palkan on oltava alan työehtosopimuksen mukainen

Kesätyösetelit tulevat jakoon keväällä 2021 ja niistä ilmoitetaan tällä sivustolla.

Lisätiedot perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijoiden kesätyö­seteleistä

Lisätiedot ammatti­korkeakoulu­opiskeli­joiden kesätyö­seteleistä