Hyppää sisältöön

Kesätyöseteliohje työnantajalle

Peruskoulun päättävät ja toisen asteen 1.-2. -vuosikurssin opiskelijat hakevat kesätyöseteliä sähköisellä hakemuksella, joka aukeaa maanantaina 7.3.2022 klo 9.00 osoitteessa www.kajaani.fi/kesatyoseteli/

Sähköinen kesätyösetelihakemus ja lisätiedot

Seteliä hakevalla nuorella on oltava työpaikka tiedossa, kun hän täyttää sähköisen hakemuksen. Peruskoulun päättävien kesätyösetelin haku päättyy perjantaina 15.4.2022 klo 18:00 ja toisen asteen opiskelijoiden haku päättyy perjantaina 29.4.2022 klo 18:00.

Vahvistus kesätyösetelin saamisesta toimitetaan nuorille viimeistään toukokuun puoliväliin mennessä.

Laskutus

Nuoren työsuhteen päättymisen ja palkan maksamisen jälkeen (sivukulut ym. työnantajan velvoitteet huomioiden) voitte laskuttaa Kajaanin kaupungilta kesätyöseteliä vastaavan palkkatuen 350,00 €. Lasku on lähetettävä ensisijaisesti verkkolaskuna.

Laskutusosoite:

Kajaanin kaupunki/Nuorisopalvelut
0037021495891300
PL 299
02066 DOCUSCAN

Operaattori: TeliaSonera Finland Oyj
Välittäjätunnus: 003703575029

Laskun pyydämme toimittamaan viimeistään 30.11.2022. Tarkemmat laskutusohjeet löytyvät Kajaanin kaupungin verkkosivuilta.

Kesätyöseteli tulee palauttaa täytettynä osoitteeseen: Kajaanin kaupunki/Nuorisopalvelut, PL 133, 87101 Kajaani.

Työsuhteen pituus ja maksettava palkka

Nuori on otettava töihin vähintään kahdeksi viikoksi (kymmenen työpäivää), työaika vähintään 6 h/pv ja 30 h/viikko. Työajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Seteli on voimassa 1.6. – 31.10.2022. Nuoren kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus ja annettava työtodistus työsuhteen päätyttyä. Kajaanin kaupunki maksaa tukea varsinaiseen palkkaan 350,00 €. Työnantajan kustannus on tuen määrän ylittävä osa palkasta sekä palkan sivukulut.

Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Mikäli kyseisellä työehtosopimusalalla on tehty erillinen sopimus peruskoululaisten ja lukiolaisten tutustuttamisesta työelämään eli ns. ”Tutustu työelämään ja tienaa” -sopimus, voidaan noudattaa sopimuksen mukaista palkkasuositusta. Ko. palkka
sisältää lomakorvauksen. Tarvittaessa teidän kannattaa tiedustella alan työnantaja- tai työntekijäjärjestöistä, minkä suuruista palkkaa tämän ikäiselle nuorelle on kesätyöstä maksettava.

Kesäsetelin arvo ei määritä palkan suuruutta, vaan työnantajan on noudatettava alan sopimuksia nuorille maksettavasta palkasta.

Työntekijän perehdyttäminen ja opastaminen

Työhön opastamiseen ja perehdyttämiseen on hyvä kiinnittää huomiota. Työpaikan pelisäännöt, työajat, työtehtävät, työympäristö, työkaverit, työturvallisuuteen liittyvät asiat – kaikki tämä vaatii tutustumista, opastusta ja neuvoja. Siksi on tärkeää, että nämä asiat käydään läpi työnjohdon kanssa heti työsuhteen alussa ja nimetään henkilö, jonka puoleen nuori voi tarvittaessa kääntyä.

Työjakso antaa työnantajalle mahdollisuuden esitellä nuorelle omaa toimintaansa. Sama nuori voi hyvinkin olla alalle kouluttautuva ja hän voi tarjota ammattilaisen osaamistaan tulevaisuudessa opintojensa jälkeen.

Verohallinnon ohjeita (Erityisesti kotitaloudet ja uudet työnantajat)

Kesätyösetelillä palkattu nuori on työnantajamaksujen ja -kulujen sekä velvoitteiden suhteen samassa asemassa muiden työntekijöiden kanssa. Ikä vaikuttaa joihinkin maksuihin, katso tarkemmat tiedot osoitteesta: Verohallinnon ohje työnantajamaksuista ja muista kuluista

 • Ennakonpidätys
  Kesätyöstä maksettavasta palkasta tehdään ennakonpidätys verokortissa olevan pidätysprosentin
  mukaan.
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17 vuotta täyttäneitä työntekijöitä.
 • Työeläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu
  Työeläkevakuutusmaksu velvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden
  alusta.
 • Vakuutusmaksut
  Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos se
  maksaa palkkoja kalenterivuodessa yli 1 300 euroa.
 • Ilmoitukset tulorekisteriin
  Tiedot maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan sähköisesti tulorekisteriin
  viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Maksutonta apua palkanmaksuun

Palkan laskennan sekä palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset voi hoitaa verohallinnon maksuttoman palvelun avulla Verohallinnon ilmainen palkanmaksupalvelu työnantajille (palkka.fi)

Lisätiedot kesätyösetelistä