Hyppää sisältöön
Työntekijät suunnittelevat hankintoja

Ajankohtaista työllisyyspalveluissa

Työllisyysavustusten haku on auki

Kajaanin kaupungin Työllisyysjaoston myöntämät työllisyysavustukset vuodelle 2024 ovat haettavana 23.10 – 6.11.2023 klo 15.00 mennessä.

Hae avustusta

Löydä kesätöitä Kainuusta

Tutustu avoimiin kesätyöpaikkoihin, löydä vinkkejä työnhakuun ja hae kesätöitä!

Tutustu palveluun

Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista.

Kainuussa käynnistyi vuoden 2022 alussa koko maakunnan kattava Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen ESR-hanke, jonka tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisiin työpaikkoihin. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ajalla 1.1.2022–31.8.2023 toteutettavaa hanketta rahoitetaan ESR-ohjelmasta, ja omarahoitus jakautuu mukana olevien kaikkien Kainuun kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken.

Hankkeen keskeisempinä tuloksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi hankkeen avulla toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle.

Kajaanissa työskentelee kaksi hankkeen työpaikkavalmentajaa, jotka yhdessä kunnan ja TE-palveluiden henkilöstön kanssa auttavat työttömiä työllistymisessä opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentajat toimivat konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä.

Näin opinnollistetaan

Mitä hyötyä on opinnollistamisesta?

Työntekijä:

 • Työtä tekemällä saatu osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin usko omiin taitoihin lisääntyy
 • Tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja taidoistaan
 • Saa osaamistodistuksen (voi verrata laajennettuun työtodistukseen)
 • Saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista (voidaan hyväksi lukea opiskelemaan hakeutuessa)
 • Osaaminen voidaan tunnistaa oppilaitoksessa
 • Opiskeluaika lyhenee, jos henkilö hakeutuu opiskelemaan

Yritys:

 • Työtehtävien avaaminen ja vertaaminen tutkinnon perusteisiin auttaa hahmottamaan työpaikkaa työ- ja oppimisympäristönä
 • Työskentely on tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu, kun yrityksen työtehtävät on avattu
 • Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa monipuolistuvat
 • Työympäristön osaaminen tulee näkyväksi, ns. hiljainen tieto tulee esille ja jaettavaan muotoon
 • Tunnistettu oppimisympäristö auttaa yritystä markkinoinnissa
 • Edistää erilaisille oppijoille soveltuvien oppimisympäristöjen kehittymistä

Yhteystiedot

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen ESR-hanke:

Virpi Heikkinen
Projektipäällikkö
virpi.heikkinen@kamk.fi
p. 040 359 4709

Marja-Leena Oikarinen
Työpaikkavalmentaja
marja-leena.oikarinen@kamk.fi
p. 040 486 3384

Inna Ponomarenko
Työpaikkavalmentaja
inna.ponomarenko@kamk.fi
p.040 543 5762

Vipuvoimaa - logo   Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto logo

Lisää tietoa

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hanke edistää työllisyyttä koko maakunnassa

Kainuulainen opinnollistamismalli

PAIKKO

Opinnollistamisella taidot näkyväksi (te-live.fi)

 

Mietitkö, paljonko Kainuussa ja Kajaanissa on työttömiä? Millä aloilla on työvoimapulaa?

Katso alle olevasta linkistä Kainuun uusin työllisyyskatsaus ja pysyt ajan tasalla.

Kainuun työllisyyskatsaukset löytyvät täältä