Hyppää sisältöön
Pikkupoika pelaamassa jalkapalloa

Järjestöjen ja yhdistysten avustukset

Kajaanin kaupunki avustaa kajaanilaisia järjestöjä, yhteisöjä ja asukasryhmiä toiminta-avustuksilla. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kajaanin kaupungin asukkaisiin. Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Avustushakulomakkeet ovat käytettävissä hakuaikana. Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, avustuksen tiedoista löytyy tulostettava pdf-hakulomake kirjallisen hakemuksen tekemistä varten. Toiminta-avustusten hakuilmoitus (pdf) sekä korona-avustusta koskeva hakuilmoitus (pdf) löytyvät kaupungin verkkosivuilta ja lehti-ilmoituksista.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Yhteisöjen hakemuksissa on ehdottomasti oltava mukana edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä muut hakemuslomakkeessa mainitut liitteet. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä. Joillakin avustuksilla voi olla myös erillisehtoja.

Haettavissa olevat avustukset

Avustukset ovat haettavissa eri aikoihin. Hakuajoista ilmoitetaan erikseen kaupungin verkkosivuilla ja lehti-ilmoituksilla.

Liikuntaseurojen avustukset ja palkitsemiset

Kaupunki avustaa kajaanilaisia liikuntaseuroja, joiden toiminnan tarkoituksena on liikunnan järjestäminen.

Liikuntaseurojen avustuksista saa lisätietoa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnuselta.

 • Toiminta-avustusta myönnetään kajaanilaisille ja Kajaanissa toimiville liikunta- ja urheiluseuroille yleisen toiminnan tukemiseen. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä. Toiminta-avustuksen hakemisesta ja avustuksen jakoperusteista kerrotaan tässä linkissä.

  Täytä toiminta-avustuksen sähköinen hakemus.

  Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

  Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

   

  Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää  tulostettavan liikuntaseurojen toiminta-avustushakemuksen (pdf)  ja lähettää sen liitteineen sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

   

 • Kajaanilaisten liikunta- ja urheiluseuroille jaetaan kohdeavustuksia lasten ja nuorten liikunnan tukemisina, vuokra-avustuksina ja koulutusavustuksina. Kohdeavustuksiin hakuaika on syksyllä. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä.

  Täytä koulutusavustuksen sähköinen hakemus. Linkki sähköiseen hakemukseen avautuu hakuajan alettua.

  Täytä lasten ja nuorten liikunnan tukemisen sähköinen hakemus. Linkki sähköiseen hakemukseen avautuu hakuajan alettua.

  Täytä vuokra-avustuksen sähköinen hakemus. Linkki sähköiseen hakemukseen avautuu hakuajan alettua.

   

  Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

  Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

   

  Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen kirjallisen hakemuksen tekemistä varten. Kirjallinen koulutusavustushakemus (pdf), kirjallinen lasten- ja nuorten liikunnan tukeminen -hakemus (pdf) tai kirjallinen vuokra-avustushakemus liitteineen tulee lähettää kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

   

 • Tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävää tunnustuspalkintoa voivat hakea Kajaanissa toimivat urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt, yritykset sekä eri tahot ja toimijat, jotka edistävät ja toteuttavat liikuntastrategian mukaista ja tasa-arvoiseen liikuntakulttuuriin tähtäävää toimintaa periaatteella ”Liikunta kuuluu kaikille”. Hakuaika on syksyisin.

  Kajaanin kaupungin liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto huomioi vuosittain menestyneitä urheilijoita. Urheilijastipendin myöntämisessä huomioidaan kilpa- ja huippu-urheilua, veteraaniurheilua sekä vammaisurheilua. Stipendi on tarkoitettu kajaanilaisille yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille vuoden aikana saavutetusta menestyksestä edellyttäen vähintään Suomen mes­taruutta /tai maaottelumenestystä / menestystä maailmancupissa.

  Kilpailu, jonka menestyksestä urheilija palkitaan, tulee olla valtakunnallisen liikunnan kattojärjestön, jäsenjärjestön tai lajiliiton alainen kilpailu, tai vastaavan kansainvälisen tahon tai organisaation järjestämä. Stipendin saajan alaikära­ja on 16v. Stipendiin on oikeutettu myös tätä nuorempi, mikäli hän kilpailee ja me­nestyy 16-vuotiaiden sarjassa. Stipendi myönnetään yhdestä arvokkaimmasta suorituksesta, jonka edellytyksenä on, että sarjassa on ollut vähintään neljä kilpailijaa. Stipendiä voi hakea ympäri vuoden. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto tekee päätöksen stipendien myöntämisestä joulukuun kokouksessa.

 • Kajaanin kaupunki voi solmia markkinointitukisopimuksia vähintään SM-tason yksilöurheilijoiden ja ylimpien sarjatason joukkueiden kanssa. Markkinointitukihakemuksen voi tehdä urheilu- ja liikuntaseura tai järjestö. Tuki maksetaan hakijatahon kautta. Markkinointitukea urheiluun myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti ja sopimusperusteisesti. Markkinointisopimuksessa sovitaan kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta urheilijan tai joukkueen avulla. Markkinointitukea saavan urheilijan on edustettava kajaanilaista urheiluseuraa.

  Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä.

  Urheilun markkinointituen myöntämisen kriteerit löytyvät tästä linkistä.

   

  Täytä urheilun markkinointituen sähköinen hakemus.

  Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

  Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

   

  Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää  tulostettavan urheilun markkinointitukihakemuksen (pdf) ja lähettää sen liitteineen sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaani kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

  Tukea saaneiden on annettava selvitys avustusten käytöstä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

   

  Jos selvityksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan selvityksen urheilun markkinoinnintuesta (pdf) ja lähettää sen kirjaamoon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

Nuorisoyhdistysten avustukset

Kaupunki avustaa kajaanilaisia nuorisoyhdistyksiä toiminta-, kohde- ja kerhoavustuksin.

Nuorisoyhdistysten avustuksista saa lisätietoa nuorisosihteeri Eija Pyrröltä.

 • Toiminta-avustusta myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja ohjaajien palkkaamiseen. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä. Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten kajaanilaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään kalenterivuotena. Toiminta-avustuksen hakemisesta ja avustuksen jakoperusteista löytyy tietoa tästä linkistä.

  Avustusta voivat saada:

  a) valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen henkilöjäsenyyteen perustuva paikallisyhdistys, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita

  b) muu paikallinen rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-jaostot, jotka ovat kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.

  Täytä toiminta-avustuksen sähköinen hakemus.

  Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

  Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

   

  Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan nuorisoyhdistysten toiminta-avustushakemuksen (pdf) ja lähettää sen liitteineen kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

 • Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustusta myönnetään tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun ja muihin nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Kohdeavustusta myönnetään sellaisille nuorten toimintaryhmille, jotka eivät saa vuosiavustusta. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä.

  Kirjallinen kohdeavustushakemus (pdf) liitteineen tulee lähettää kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

 • Kerhoavustusta myönnetään kajaanilaisille yhdistyksille ja toimijatahoille säännölliseen, suunnitelmalliseen sekä ohjattuun lasten ja nuorten kerhotoimintaan. Kerhoavustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemukset jätettävä 31.5.mennessä ja 15.12.mennessä. Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä.

  Toiminnan tulee olla avointa kaikille kajaanilaisille lapsille ja nuorille. Kerhotoiminta katsotaan säännölliseksi, kun kokoontumiskertoja on vähintään 10 kertaa vuodessa. Kerhoavustusta saava hakijayhdistys ei voi saada toiminta-avustusta.

  Kerhoavustusta myönnetään nuorisotiloissa tai muissa vakituisissa kerhotiloissa toimeenpannuista kerhoista, mutta ei esimerkiksi leireillä tai kodeissa järjestetyistä kerhotilaisuuksista.

  Kerhossa tulee olla yli 18-vuotias vastuuhenkilö. Kerhoavustuksen saaminen edellyttää vähintään viittä (5) kerholaista / kerhokerta säännöllisesti kokoontuvissa kerhoissa. Avustusta voi saada materiaalikuluihin.

  Kerhoavustusta myönnetään enintään 13€/ kerhokerta ja yhteensä enintään 500€ hakijayhdistys/ vuosi. Kerhokerran tulee olla vähintään 1,5 tuntia. Kerhoavustus maksetaan jälkikäteen toteutuneista kerhokerroista ja kustannuksista kuitteja vastaan. Jokainen kerho raportoidaan erillisellä osallistujapäiväkirjalla. Tulosalueen johtaja päättää kerhoavustuksen myöntämisestä.

  Kirjallinen kerhoavustushakemus (pdf) liitteineen tulee lähettää kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

Korona-avustus liikunta- ja kulttuuriyhdistyksille (kertaluonteinen)

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto julistaa haettavaksi kertaluonteisen korona-avustuksen kajaanilaisille kulttuuri- ja liikuntayhdistyksille, joiden tulot ovat merkittävästi vähentyneet koronapandemian rajoitusten vuoksi 17.3.2020 lähtien. Tuki voi enimmillään olla 3 000 € hakijaa kohti. Haussa noudatetaan Kajaanin kaupungin avustuksen myöntämisen yleisiä ehtoja. Kertaluonteisen korona-avustuksen myöntämisen perusteet löytyvät tästä linkistä.

Lisätietoja antavat liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen ja tapahtumasihteeri Satu Pyykkönen.

 

 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta.  Avustusta voi saada esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamien tappioiden kattamiseen, toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin kustannuksiin.

  Täytä sähköinen korona-avustushakemus

  Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

  Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

   

  Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan korona-avustushakemuksen (pdf) ja lähettää sen liitteineen kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupungin kirjaamo
  Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

Kulttuuritoimen kohde- ja yleisavustukset

Kulttuuritoimen avustukset myönnetään yleisavustuksina tai kohdeavustuksina yhteisöille ja kohdeavustuksina yksityisille.

Yleisavustusta voidaan myöntää niille paikallisille yhdistyksille, joiden toiminta sääntöjen mukaan kuuluu pääasiallisesti Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa määritellyn kulttuuritoiminnan piiriin: “Kuntien kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.” Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä.

Kohdeavustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille sekä sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa. Kysymykseen voi tulla myös yhteisöt, jotka harjoittavat muuta kulttuuritoimintaa kuin lain 1 §:ssä määritellään.

Yksityisiä ammattitaiteilijoita tuetaan vain siinä tapauksessa, että samalla lisätään ja monipuolistetaan paikallista kulttuuritarjontaa, esim. järjestämällä taiteilijoille julkisia esiintymisiä ja muita työtilaisuuksia. Avustusta voidaan myöntää myös taiteellisen uran luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjakkaille paikallisille taiteilijoille.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää avustusten myöntämisestä. Avustushakemuksia arvioidaan toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden mukaan. Päätökset lähetetään pelkästään sähköisesti hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Avustukset maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustusta saaneiden yksityisten henkilöiden ja yhdistysten on annettava selvitys avustusten käytöstä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kulttuuritoimen avustuksista saa tietoa museonjohtaja Antti Mäkiseltä.

 

Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset

Kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä avustetaan kylien ja asuinalueiden elinolojen ja palvelujen kehittämisessä sekä kylätalojen kiinteistöverokustannuksissa. Perusteena on kylä- ja kaupunginosayhdistysten poikkeava asema toiminta-alueensa kaikkia asukkaita edustavana organisaationa. Avustuksia ei myönnetä yhdistysten jäsenten palkkioihin eikä kokouskuluihin.

Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustuksista saa lisätietoja kehitysjohtaja Risto Hämäläiseltä ja maaseutu- ja aluesihteeri Sirpa Pöppöseltä.

 • Täytä toiminta-avustuksen sähköinen hakemus. 

  Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

  Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

  Kaikkia avustuksia koskevat myöntämisen yleiset ehdot löytyvät tästä linkistä.

  Avustuksen myöntämisen erityisehdot: Kaupunginhallitus voi myöntää kylä- ja kaupunginosayhdistyksille avustusta niiden omistamien kylätalojen kiinteistöverokustannuksiin. Haettava avustussumma on esitettävä erikseen hakemuslomakkeeseen kohdassa
  ”Haettava avustus” yleisavustuksen lisäksi haettavana kylätaloavustuksena. Sen perusteeksi hakijan on liitettävä
  hakemukseen todistus kylätalon vuotuisesta kiinteistöverosta hakemuslomakkeen kohtaan ”Muu liite”.

   

  Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettava kylien ja kaupunginosien avustushakemuksen (pdf) ja lähettää sen kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

Tapahtuma-avustukset

Tapahtuma-avustusta voidaan hakea Kajaanissa järjestettävään merkittävään tapahtumaan järjestäjän taloudellisen riskin pienentämiseksi. Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden.

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea sekä suorituspaikkojen kunnostusta, ja toissijaisesti markkinointitukea.

Tapahtuman järjestäjän on hyvä ilmoittaa tapahtuma Menoinfossa. Tapahtumien ilmoittaminen on maksutonta.

Tapahtuma-avustuksista saa lisätietoa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnuselta.

 

Työllisyysavustukset

Työllisyysavustusta voi hakea yhdistys, jonka toimipaikka on Kajaani tai yhdistys, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Kajaaniin. Avustettavan toiminnan tulee edistää kajaanilaisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen vahvistamista. Erityisenä painopisteenä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten tukeminen työhön ja koulutukseen. Työllisyysavustuksen myöntämiselle on määritelty myöntämisperusteet.

Työllisyysavustuksista saa lisätietoa työllisyyspäällikkö Milla Tikkaselta ja työllisyysohjaaja Teija Kettuselta.

 • Kajaanin kaupungin työllisyysavustusten hakuaika on 10.12.2020 – 4.1.2021 klo.15.00 mennessä.

  Täytä toiminta-avustuksen sähköinen hakemus. Linkki hakemukseen.

  Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

  Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

  Päätös lähetetään pelkästään sähköisesti hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.  Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yksityistieavustukset

Kajaanin kaupunki avustaa Kuntalain 7 §:n nojalla Kajaanin kaupungin alueella olevien yksityisteiden osakkaita vuosittain erikseen päätettävän määrärahan puitteissa.

Kaupunki avustaa tieyksikköjen mukaisessa suhteessa tieosakasta, joka on Kajaanin kaupungin asukas, tai yritys tai yhteisö, jonka kotipaikka on Kajaani. Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi kaupunki avustaa myös vapaa-ajan asunnon vuoksi tien osakkaana olevia ulkopaikkakuntalaisia.

Kaupunki voi vuosittain hakemuksesta myöntää avustusta yksityiselle tielle sen kunnossapitoon, hyväksytyn kustannusarvion perusteella. Avustuksen suuruus määräytyy tien kunnossapitoluokan mukaan.

Yksityistieavustuksista saa lisätietoja metsätalousinsinööri Alpo Härköseltä.