Hyppää sisältöön

Vireillä olevat yleiskaavat

Ohita upotus

Ohje kaavaotteen saamiseksi karttapalvelusta

Tällä sivulla ovat lueteltuina ja esitettyinä kartalla Kajaanin kaupungin kaikki tällä hetkellä vireillä olevat osayleiskaavat. Listauksen osayleiskaavojen nimet ovat linkkejä, jotka johtavat kaavan omalle sivulle. Myös karttalinkit johtavat osayleiskaavan omalle sivulle. Valitse alue kartalta hiirtä klikkaamalla ja valitse lisätiedot.

Kaavan omalla sivulla on kaavan koko vireilläolon ajan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Nähtävillä olon aikana siellä on kaavaluonnos tai –ehdotus selostuksineen. Näiden lisäksi kaavaa havainnollistamaan on voitu tehdä erilaisia havainnekuvia. Myös oleelliset selvitykset voivat olla otteina tai kokonaisuudessaan verkkosivuilla. Kaavan omalla sivulla kerrotaan, missä vaiheessa kaavoituksen kulku on sen kaavan osalta.

Vireillä olevat yleiskaavat

 • Kaupunginhallitus on päättänyt 24.11.2020 (§ 214) aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Paltaniemen kyläalue osayleiskaavan, jolla uudistetaan suurin osa oikeusvaikutuksettomasta Paltaniemi osayleiskaavan alueesta.

  Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 2.12.2020 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15) sekä kaupungin verkkosivuilla. Katso lisätietoja kaavasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Paltaniemen kyläalue osayleiskaava

 • Kaupunginhallitus on päättänyt 24.11.2020 (§ 215) aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Tervakaarre-Hövelönlahti osayleiskaavan, jolla uudistetaan suurin osa oikeusvaikutuksettomasta Paltaniemi osayleiskaavan alueesta.

  Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 2.12.2020 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15) sekä kaupungin verkkosivuilla. Katso lisätietoja kaavasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Tervakaarre-Hövelönlahti osayleiskaava

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kontiosaari-Kuninkaanniemen alueen osayleiskaavan 4.5.2020 (§ 11). Kaupunginhallitus päätti 11.8.2020 § 136 Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Katso lisätietoja kaavasta: Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaava

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi (§ 48) Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan 4.11.2019. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen valitusten johdosta 31.3.2020. Kaupunginhallitus päätti 31.3.2020 § 57 keskustaajama 2035 osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Täytäntöönpanokartta on liitetty kaavan asiakirjoihin. Katso lisätietoja kaavasta: Keskustaajama 2035

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi (§ 58) Äkälänniemi osayleiskaavan 9.12.2019. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi 31.3.2020 lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusten johdosta. Kaupunginhallitus päätti 31.3.2020 § 55 Äkälänniemi osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Täytäntöönpanokartta on liitetty kaavan asiakirjoihin. Katso lisätietoja kaavasta: Äkälänniemi osayleiskaava

 • Kaupunginhallitus on päättänyt 30.3.2021 (§ 65) hyväksyä kaavoitusaloitteen valmistelun käynnistämisestä. Yleiskaava on tullut vireille Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 18.5.2021 § 92.

  Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 26.5.2021 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6)  sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Katso lisätietoja kaavasta: Katajamäen tuulivoimapuisto

   

 • Kaupunginhallitus on päättänyt 17.12.2019 (§ 236) hyväksyä kaavoitusaloitteen valmistelun käynnistämisestä. Yleiskaava on tullut vireille Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 18.5.2021 § 91.

  Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 26.5.2021 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Katso lisätietoja kaavasta: Kivikankaan tuulivoimapuisto

 • Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.5.2020 § 90 kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 12.10.2021 § 226.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 20.10.2021 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Katso lisätietoja kaavasta: Harsunlehdon tuulivoimapuisto