Hyppää sisältöön

Harsunlehdon tuulivoimapuisto, osayleiskaava

Metsähallitus suunnittelee korkeintaan 8 voimalan tuulivoimapuistoa 10 km Otanmäen taajamasta lounaaseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1125 ha. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.5.2020 § 90 kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 12.10.2021 § 226.

Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen 3.9.2021, jonka mukaan YVA-menettelyä ei sovelleta Harsunlehdon tuulivoimahankkeessa. Yleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön.

Ajankohtaista:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 20.10.2021 alkaen Kajaanin kaupungintalon 3. kerroksen aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä kaupungin verkkosivuilla.

Ympäristövaikutusten arviointi