Hyppää sisältöön

Paltaniemen kyläalue osayleiskaava

Paltaniemen kyläalue osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jolla päivitetään alueen maankäytön tilanne ja selvitetään alueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä. Osayleiskaavassa huomioidaan lisäksi valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön (RKY) sekä valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ominaispiirteiden säilyttäminen ja luonnonympäristön suojelun tarpeet.

Ajankohtaista

Kajaanin kaupunginhallitus on päättänyt 24.11.2020 (§ 214) aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Paltaniemen kyläalue osayleiskaavan, jolla uudistetaan suurin osa oikeusvaikutuksettomasta Paltaniemi osayleiskaavan alueesta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 2.12.2020 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15) sekä kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi -> Kaavoitus -> Vireillä olevat kaavat.

Osallistumisesta kaavan valmisteluun, vuorovaikutuksesta kaavan aikana ja kaavan lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää tarpeen mukaan ehdotusvaiheeseen saakka.