Hyppää sisältöön

Paltaniemen kyläalue osayleiskaava

Paltaniemen kyläalue osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Kaavalla päivitetään alueen maankäytön tilanne ja selvitetään alueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä. Kaavoituksessa huomioidaan alueen erityisluonne valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä ja maisema-alueena luonnon erityispiirteet huomioiden.
Kajaanin kaupunginhallitus on päättänyt 24.11.2020 (§ 214) aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Paltaniemen kyläalue osayleiskaavan, jolla uudistetaan suurin osa oikeusvaikutuksettomasta Paltaniemi osayleiskaavan alueesta ja Kajaanin keskustaajama 2015 luoteisosia. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä 2.12.2020 alkaen.

Ajankohtaista

Kaava-aluetta on laajennettu valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen mukaisesti. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on tarkistettu, ja se on esillä 23.11.2022 alkaen kaupungintalon 3. kerroksen aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15) sekä kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi/paltaniemen-kylaalue-osayleiskaava.

Osallistumisesta kaavan valmisteluun, vuorovaikutuksesta kaavan aikana ja kaavan lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää tarpeen mukaan ehdotusvaiheeseen saakka.

Paltaniemen asukaskysely

Osayleiskaavatyötä varten halutaan kuulla toiveita alueen kehittämisestä sekä kaavoituksen tarpeista. Alueen asukkaille, maanomistajille, elinkeinonharjoittajille ja vierailijoille suunnattu kysely on vastattavissa 23.11.-18.12.2022. Toivomme vastaukset ensisijaisesti sähköisen kyselyn kautta, mutta mikäli se ei ole mahdollista, saa paperilomakkeen kaupungintalon 3. kerroksen aulasta tai pyydettäessä postitettuna.

Vastaa asukaskyselyyn ja kerro toiveesi 18.12.2022 mennessä: query.eharava.fi/3872

Vastaa Paltaniemen asukaskyselyyn