Hyppää sisältöön

Tervakaarre-Levälahti osayleiskaava

Tervakaarre-Levälahti osayleiskaavan tavoitteena on päivittää alueen olemassa oleva maankäytön tilanne ja selvittää edellytykset ympärivuotisen ja loma-asumisen lisärakentamiselle olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä.  Osayleiskaavassa huomioidaan lisäksi valtakunnallisesti merkittävään Paltaniemen maisema-alueeseen kuuluva Toivonniemen ympäristö.

Tervakaarre-Levälahti osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jolla päivitetään alueen maankäyttö ja tutkitaan mahdollisuus uusien rakennuspaikkojen osoittamiseen.

Ajankohtaista

Kajaanin kaupunginhallitus on päättänyt 24.11.2020 (§ 215) aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Tervakaarre-Hövelönlahti osayleiskaavan, jolla uudistetaan suurin osa oikeusvaikutuksettomasta Paltaniemi osayleiskaavan alueesta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 2.12.2020 alkaen Kajaanin kaupungintalon 3. kerroksen aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15) sekä kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi -> Kaavoitus -> Vireillä olevat kaavat.

Osallistumisesta kaavan valmisteluun, vuorovaikutuksesta kaavan aikana ja kaavan lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää tarpeen mukaan ehdotusvaiheeseen saakka.