Hyppää sisältöön

Tervakaarre-Hövelönlahti osayleiskaava

Tervakaarre-Hövelönlahti osayleiskaavan suunnittelualue

Tervakaarre-Hövelönlahti osayleiskaavan tavoitteena on päivittää alueen olemassa oleva maankäytön tilanne ja selvittää edellytykset ympärivuotisen ja loma-asumisen lisärakentamiselle olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä.  Osayleiskaavassa huomioidaan lisäksi valtakunnallisesti merkittävään Paltaniemen maisema-alueeseen kuuluva Toivonniemen ympäristö.

Tervakaarre-Hövelönlahti osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jolla päivitetään alueen maankäyttö ja tutkitaan mahdollisuus uusien rakennuspaikkojen osoittamiseen.

Ajankohtaista

Kajaanin kaupunginhallitus on päättänyt 24.11.2020 (§ 215) aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Tervakaarre-Hövelönlahti osayleiskaavan, jolla uudistetaan suurin osa oikeusvaikutuksettomasta Paltaniemi osayleiskaavan alueesta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 2.12.2020 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15) sekä kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi -> Kaavoitus -> Vireillä olevat kaavat.

Osallistumisesta kaavan valmisteluun, vuorovaikutuksesta kaavan aikana ja kaavan lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää tarpeen mukaan ehdotusvaiheeseen saakka.

Alustava kaavaluonnos ja siihen liittyvä kaavaselostus liitteineen on nähtävillä 1.7.2021 – 13.8.2021

kaupungintalon pääaulassa, Pohjolankatu13, Kajaanin pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15, Paltaniemen kylätalolla, Satamakatu 2 ja kaupungin verkkosivuilla .

 Mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisena nähtävilläoloaikana Kajaanin kaupungin kirjaamoon,

PL 133, 87101 KAJAANI, käyntiosoite Pohjolankatu 13 tai sähköisenä kajaani(at)kajaani.fi.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Vireilletuloilmoitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_18062021

Alustava kaavaselostus

Alustava kaavaluonnos