Hyppää sisältöön

Venäänniemi ranta-asemakaava

Venäänniemi ranta-asemakaava-alue
Venäänniemen suunnittelualue
Venäänniemi ranta-asemakaavan alue

Maanomistaja, UPM-Kymmene Oyj, on käynnistänyt uudelleen alueen ranta-asemakaavoituksen, jonka tarkoituksena on muuttaa Nuasjärven osayleiskaavan mukaiset yhteisrantaiset loma-asuntopaikat omarantaisiksi.

Hanke oli alueeltaan laajempana valmisteluaineistona (luonnos) nähtävänä 17.6. – 4.8.2006. Saadut lausunnot ja mielipiteet ovat mukana aineistossa. Koska ranta-asemakaavalla ei voida muodostaa vakinaista asutusta, kaupunginhallitus päätti 30.1.2007 käynnistää alueella osayleiskaavan laatimisen, josta luovuttiin, kun alueelle ei saatu perustetuksi myös jätevesistä vastaavaa vesihuolto-osuuskuntaa.

AJANKOHTAISTA:

Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen luonnosaineisto oli ensimmäisen kerran nähtävillä 2.1.-6.2.2015 välisenä aikana. Kaavaluonnoksen jälkeen on tehty päivityksiä luontoselvityksiin, kunnallisteknisiin suunnitelmiin ja kaavasuunnitelmaan, minkä jälkeen kaava on tarkoitus asettaa uudelleen nähtäville.