Hyppää sisältöön

Luolakankaan tuulivoimapuisto, osayleiskaava

Pohjan Voima Oy suunnittelee enintään 9 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista 5 km Otanmäen taajamasta lounaaseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 20 km2. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.
Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.9.2021 § 196 kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 21.12.2021 § 289.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. YVA-ohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään kevättalvella 2022. Tilaisuudesta tiedotetaan myöhemmin ajankohdan varmistuessa. Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi > YVA-hankkeet.

Ajankohtaista:

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 12.1.2022 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi/vireilla-olevat-yleiskaavat.