Hyppää sisältöön

Luolakankaan tuulivoimapuisto, osayleiskaava

Pohjan Voima Oy suunnittelee enintään 9 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista 5 km Otanmäen taajamasta lounaaseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 20 km2. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.
Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.9.2021 § 196 kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 21.12.2021 § 289.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/luolakankaantuulivoimaYVA

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin  maanantaina 21.3.2022, paikkana oli Otanmäen koulu. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Luolakankaan yleisötilaisuuden esitykset

Luolakankaan yleisötilaisuuden keskustelujen yhteenveto

Ajankohtaista:

Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 12.1.2022  alkaen Kajaanin kaupungintalon 3. kerroksen aulassa (Pohjolankatu  13), pääkirjaston  lukusalissa (Seminaarinkatu15),  sekä  kaupungin  verkkosivuilla.