Hyppää sisältöön

Löytösuon tuulivoimapuisto, osayleiskaava

Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee Kajaanin länsirajalle sijoittuvalle Löytösuon alueelle tuulivoimapuiston rakentamista.  Löytösuon tuulivoimahankkeen suunnittelualue rajautuu lännessä Kajaanin ja Pyhännän väliseen kuntarajaan ja Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaavaan.  Alue sijaitsee pohjoisosaltaan Siikalatvan kunnanrajan tuntumassa.  Hankealue sijaitsee Vuolijoen taajamasta noin 1,5 km länteen ja Kajaanin taajamasta yli 30 km lounaaseen.  Lähin asemakaavoitettu alue on Vuolijoen asemakaava noin 1,5 km etäisyydellä.

Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.2.2022 § 41 kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille 29.6.2022 Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 21.6.2022 § 147.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely.  YVA-menettelyn arviointiohjelmaa käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 21.6.2022 Vuolijoen Pankkitalolla (Kajaanintie 2, 88270 Kajaani).  Halukkailla oli mahdollisuus tulla keskustelemaan hankkeesta hanketoimijan ja konsultin edustajien kanssa ennen varsinaista yleisötilaisuutta.  Yleisötilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etänä.

Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilta https://www.ymparisto.fi/loytosuotuulivoimaYVA

Ajankohtaista:

Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 29.6.2022  alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu  13),  pääkirjaston  lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä  kaupungin  verkkosivuilla www.kajaani.fi/vireilla-olevat-yleiskaavat.

Hankkeen kaavoitusta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 17.8.2022 klo 17-19 Otanmäen koulun juhlasalissa (osoite Uunimiehentie 10 B, 88200 Otanmäki).  Halukkailla on mahdollisuus tulla keskustelemaan hankkeesta hanketoimijan ja konsunltin edustajien kanssa ennen varsinaista yleisötilaisuutta klo 15-17.  Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä, linkki lisätään tälle sivulle ennen tilaisuutta.