Hyppää sisältöön

Löytösuon tuulivoimapuisto, osayleiskaava

Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee Kajaanin länsirajalle sijoittuvalle Löytösuon alueelle tuulivoimapuiston rakentamista.  Löytösuon tuulivoimahankkeen suunnittelualue rajautuu lännessä Kajaanin ja Pyhännän väliseen kuntarajaan ja Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaavaan.  Alue sijaitsee pohjoisosaltaan Siikalatvan kunnanrajan tuntumassa.  Hankealue sijaitsee Vuolijoen taajamasta noin 1,5 km länteen ja Kajaanin taajamasta yli 30 km lounaaseen.  Lähin asemakaavoitettu alue on Vuolijoen asemakaava noin 1,5 km etäisyydellä.

Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.2.2022 § 41 kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille 29.6.2022 Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 21.6.2022 § 147.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely.  YVA-menettelyn arviointiohjelmaa käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 21.6.2022 Vuolijoen Pankkitalolla (Kajaanintie 2, 88270 Kajaani).  Halukkailla oli mahdollisuus tulla keskustelemaan hankkeesta hanketoimijan ja konsultin edustajien kanssa ennen varsinaista yleisötilaisuutta.  Yleisötilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etänä. Hankkeen kaavoitusta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona 17.8.2022  Otanmäen koulun juhlasalissa, tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etänä.

Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilta https://www.ymparisto.fi/loytosuotuulivoimaYVA

 

Ajankohtaista:

Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 29.6.2022  alkaen Kajaanin kaupungintalon 3. kerroksen aulassa (Pohjolankatu  13),  pääkirjaston  lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä  kaupungin  verkkosivuilla www.kajaani.fi/vireilla-olevat-yleiskaavat.