Hyppää sisältöön

Huparin toimitilakortteli asemakaava

Huparin toimitilakorttelin asemakaava-alue
Huparin suunnittelualue
Huparin toimitilakortteli asemakaava-alue

Tavoite on laajentaa tontin nykyistä käyttötarkoitusta koskemaan myös toimitila- ja matkailutoimintaa.

 AJANKOHTAISTA:

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla 26.6.2015 ja Koti-Kajaani -lehdessä 27.6.2015.

Suullisia ja kirjallisia mielipiteitä voi esittää kaavoituksen valmisteluvaiheessa (MRA 30 §).

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä myös pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 ja Kajaann kaupungintalon 3. kerroksen aulassa.

Kaavoitus on keskeytetty toistaiseksi.

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu enemmän kaavoituksen verkkosivuilla.