Hyppää sisältöön

Kauppapuisto asemakaava

Kauppapuisto asemakaava-alue
Kauppapuiston suunnittelualue
Kauppapuisto asemakaava-alue

Tavoite on muuttaa asemakaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitusta seudullisesti merkittäväksi tilaa vaativan vähittäiskaupan myymäläkeskittymäksi sekä mahdollistaa nykyisen toiminnan kehittäminen.

 

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta. Mikäli tiedosto ei avaudu, päivitä sivu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2016

Asemakaavan muutosehdotus 2016, merkinnät ja määräykset

Kaavaselostus 2016

Aluepiirustus

Tonttijakoehdotus

 

AJANKOHTAISTA:

Kaavaehdotusta käsiteltiin ympäristöteknisessä lautakunnassa 17.2.2016. Ympäristötekninen lautakunta päätti § 17 asettaa kaava- ja tonttijakoehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävänä kaupungintalolla Kajaani Infossa 22.2.–22.3.2016. Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta oli mahdollista jättää kirjallisia muistutuksia Kajaanin kaupungin kirjaamoon. Seuraavaksi kaavasta tehdään maankäyttösopimus, minkä jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

 

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu enemmän kaavoituksen verkkosivuilla.