Hyppää sisältöön

Kivikankaan tuulivoimapuisto, osayleiskaava

Kivikankaan tuulivoimapuisto

ABO Wind Oy suunnittelee yhteistyössä Metsähallituksen kanssa enintään 68 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Kajaanin eteläosiin sijoittuvalle alueelle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 100 km2. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestettiin sähköisesti 14.6.2021 .

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/kivikankaantuulivoimaYVA

Ajankohtaista:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 26.5.2021 alkaen Kajaanin kaupungintalon 3. kerroksen aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä kaupungin verkkosivuilla.