Hyppää sisältöön

Katajamäen tuulivoimapuisto, osayleiskaava

Katajamäen tuulivoimapuisto

Katajamäen Tuulivoima Oy suunnittelee noin 50 tuulivoimalayksikön tuulivoimapuiston rakentamista Katajamäen hankealueelle Kajaanin kaupunkiin. Hankevastaava ja tuulivoimayhtiön omistaja on Fortum Oyj. Suunnittelualue (noin 8 630 ha) sijaitsee Kajaanin kaupungin lounaisosassa, Oulujärven eteläpuolella.  Kaava-alue rajautuu etelässä Sonkajärven kunnan rajaan, idässä Iisalmentiehen (vt 5), lännessä Fingridin Järvilinja-voimajohtoon ja pohjoisessa Otanmäen rataan.

Osayleiskaava laaditaan suoraan rakentamista ohjaavana osayleiskaavana MRL §77 a-c sekä §44 mukaisesti. Kaavahankkeen yhteydessä toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestettiin infotilaisuus 9.6.2021.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/katajamaentuulivoimaYVA

Ajankohtaista:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 26.5.2021 alkaen Kajaanin kaupungintalon  3. kerroksen aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15) Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä kaupungin verkkosivuilla.