Hyppää sisältöön

Sivakkalehdon tuulivoimapuisto, osayleiskaava

ABO  Wind  Oy  suunnittelee  yhteistyössä Metsähallituksen kanssa enintään 54 tuulivoimalasta  koostuvan  tuulivoimapuistonrakentamista  Terrafamen  kaivosalueenläheisyyteen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 70 km2, josta noin 44 km2 sijaitsee Kajaanissa ja noin 26 km2  Sotkamossa. Osayleiskaavat laaditaan molempiin kuntiin maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisina erillisinä kaavoina siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavojen perusteella. Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt omalta osaltaan 21.12.2021 §290 kaavoituksen    valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille Kajaanin  kaupunginhallituksen päätöksellä 16.3.2022 § 55.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestettiin 21.4.2022 Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa.  Hankkeen aineistoon sai tutustua hanketoimijan ja konsultin opastuksella paikan päällä ennen yleisötilaisuuden alkua.  Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/sivakkalehtotuulivoimaYVA.

Ajankohtaista:

Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 29.3.2022  alkaen Kajaanin kaupungintalon 3. kerroksen aulassa (Pohjolankatu  13), pääkirjaston  lukusalissa (Seminaarinkatu15),  sekä  kaupungin  verkkosivuilla www.kajaani.fi/vireilla-olevat-yleiskaavat.

Sivakkalehdon tuulipuiston ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvän 400 kV:n voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelman YVA-kuulutus on nähtävillä 4.4. – 5.5.2022 Kajaanin kaupungintalon aulassa sekä internetissä www.ymparisto.fi/sivakkalehtotuulivoimaYVA.

Yleisötilaisuus Kajaanin kaupungintalolla pidettiin 21.4.2022.