Hyppää sisältöön

Välikadun kerrostalojen asemakaava-alue

Tavoitteena on päivittää vanhentunut asemakaava ja tarkastella Välikadun täydennysrakentamista liike- ja asuinkäyttöön. Mahdollinen uusi rakentaminen sovitetaan keskustan vaihtelevan korkuiseen rakennuskantaan ja tarkastellaan rakennusoikeutta kokonaisuutena.  Kiinteistöjen osalta, joille ei voida osoittaa lisärakennusoikeutta, kaava päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja tarkistetaan rakennusoikeus ja rakennusalat. Tavoitteena on suojella historiallisesti, rakennushistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennuskohteet asemakaavalla.

AJANKOHTAISTA:

Asemakaavan muutos ei ole vielä vireillä. Ilmoitamme kaavan ajankohtaisista vaiheista tällä kaavan kotisivulla.

Kaavasta järjestettiin Teams-keskustelutilaisuus ennen kaavan vireille tuloa ma 28.2. 2022.

Suullisia ja kirjallisia mielipiteitä voi esittää kaavoituksen valmisteluvaiheessa (MRA 30 §). Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset osoitetaan kaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläoloaikoina Kajaanin kaupungin ym­pä­ris­tö­tek­ni­sel­le lautakunnalle toimitettuna Kajaanin kau­pun­gin kirjaamoon, PL 133, 87101 Kajaani, käyntiosoite Pohjolankatu 13 tai sähköisesti kirjaamoon: kajaani@kajaani.fi

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee esille kaupungin verkkosivuille, kaupungintalon 3. kerroksen aulaan (Pohjolankatu 13) ja  pääkirjaston lukusaliin Seminaarinkatu 15.