Hyppää sisältöön

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat osayleiskaavat ja asemakaavat sijoittuvat alueille, joilla on tarvetta maankäytön ohjaamiselle. Kartassa on esitetty voimassa olevien kaavojen rajaukset ja alueet värillisellä rasterilla. Ajantasakaavat ovat Kajaanin kaupungin karttapalvelussa.

 

Voimassa olevia kaavoja ovat kaikki eri aikoina hyväksytyt ja vahvistuneet yleis- ja asemakaavat. Eri alueilla on voinut olla useita kaavoja aikojen saatossa, jotka viimeisin lainvoiman saanut ja voimaan tullut kaava on  korvannut. Samalla edellinen kaava on kumottu. Viimeisin voimaan tullut kaava on voimassa oleva kaava.

Oheisessa kartassa on voimassa olevien osayleis- ja asemakaavojen aluerajaukset ja alueet värillisellä rasterilla. Kajaanin keskustaajaman lisäksi osayleiskaavoja on Kajaanin keskustaajaman ympäristössä, kylissä ja rannoilla. Toisin sanottuna alueilla, joilla on tarvetta maankäytön ohjaamiselle.  Kajaanin keskustaajama sekä Otanmäen ja Vuolijoen taajamat on asemakaavoitettu. Lisäksi ranta-alueilla on ranta-asemakaavoja. Kartassa valkoisiksi jäävillä alueilla ei ole yleis- eikä asemakaavaa. Niilläkin alueilla on kuitenkin voimassa maakuntakaava. Lisäksi rakentamista ja muuta maankäyttöä ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sekä muu lainsäädäntö, Suomen rakentamismääräyskokoelma ja Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys. Joillakin asemakaava-alueilla on rakentamista tarkemmin ohjaavia rakennustapaohjeita. Rakennushankkeeseen ryhtyvälle alueella voimassa olevista kaavoista, muista määräyksistä ja aluekohtaisista rakennustapaohjeista kertoo ja rakentamista ohjaa rakennusvalvonta.

Koko Kainuun käsittävä maakuntakaava ylittää kuntarajat. Siten koko Kajaanin alue kuuluu maakuntakaavan aluerajaukseen. Ajantasaista maakuntakaavaa voi tarkastella Kainuun liiton karttapalvelusta.

Voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen ajantasakaavat ovat Kajaanin kaupungin karttapalvelussa. Ajantasakaavassa eri aikoina vahvistuneet asema- ja osayleiskaavat on yhdistetty yhdeksi kartaksi. Virallisia kaavaotteita voi pyytää kaavoituksesta. Muuta kartta-aineistoa, mm. vektorimuotoisia karttoja, teemakarttoja tms. saa paikkatietopalveluista. Karttapalvelu: https://kartta.kajaani.fi/ims

Ohje kaavaotteen saamiseksi karttapalvelusta