Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kaupunginlammesta, purolasta ja keskustasta

Kaavoitus

Mitä on kaavoitus?

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä, kuten toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa.

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista.

Lisäksi kaavoitus on

  • maankäytön perusselvitysten laadintaa,
  • rakennuskieltoalueiden määrittelyä,
  • suunnittelutarvealueiden määrittelyä,
  • kehittämisalueiden määrittelyä,
  • poikkeamislupien valmistelua
  • ja muuta rakentamisen ohjausta.

Kaavoituksen kulku

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jonka kulkuun osalliset voivat monissa vaiheissa osallistua ja vaikuttaa. Kaavoja käsitellään ja kaavoista päätetään kaupungin ympäristöteknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää ja antaa lausuntoja poikkeamislupa-asioissa.

Kysymykset kaavoitukseen liittyen

Kaavoituksesta ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä annetaan maksutta ohjeistusta ja ennakkoneuvontaa. Erikseen määritellyistä kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä, kuten maanomistajan aloitteesta laaditusta asemakaavasta tai poikkeamisluvan käsittelystä, peritään ympäristöteknisen lautakunnan 30.9.2015 § 71 hyväksymän taksan mukaiset maksut. Kaavoituksen taksat 2015

Yhteystiedot ja ajanvaraus

Kaavoituksen asiakkaat voivat ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Asiakaspalvelunumero palvelee ma-pe klo 9.30-11.00 ja 12.30-14.30.