Hyppää sisältöön

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus sisältää Kajaanin kaupungin ja Kainuun liiton vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Maakuntakaavoituksen osalta esillä ovat myös voimassa olevat maakuntakaavat. Lähiaikoina todennäköisesti vireille tulevat kaava-asiat ovat kaavoituskatsauksessa selvitysvaiheessa olevia kaavoja. Kaavoituskatsauksessa on kerrottu lyhyesti kaavan sisällöstä ja tavoitteesta tai tarkoituksesta. Lisäksi on kerrottu, missä vaiheessa kaava on kaavoituskatsauksen ilmestyessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

MRL 1. luku 7 §

Kaavoituskatsaus 2024 (PDF)