Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kajaanin linnanraunioista ja joesta

Perustietoa kaavoituksesta

Maankäytön suunnittelu perustuu monitasoiseen kaavajärjestelmään, joka on neliportainen. Järjestelmässä laaja-alainen ja yleispiirteinen kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta:

Neliportainen kaavajärjestelmä
  • Ympäristöministeriö laatii ja valtioneuvosto hyväksyy valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
  • Maakuntien liitot laativat maakuntakaavoja ja ympäristöministeriö vahvistaa ne.
  • Kajaanin kaupunki laatii ja ohjaa alueensa asema- ja (osa)yleiskaavoja. Kaupunginvaltuusto hyväksyy osayleiskaavat ja vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavamuutokset.  Kaupunginhallitus hyväksyy muut kuin merkittävät asemakaavat ja asemakaavamuutokset.  Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavamuutokset hyväksyy ympäristötekninen lautakunta.

Maankäyttöä ohjaavat myös erilaiset varsinaiseen kaavoitusjärjestelmään kuulumattomat, strategiset suunnitelmat ja ohjelmat sekä rakennemallit, joissa voidaan määritellä kaavoituksen suuntaviivoja ja tavoitteita. Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma on esimerkiksi tällainen strateginen ohjelma, joka linjaa kaavoituksen suuntaviivoja valtuustokaudeksi eteen päin. Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma vuosille 2019-2022 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.2.2020. Ohjelma toimii ohjeena maanhankinnassa ja luovutuksessa sekä kaavoituksessa, sopimuspolitiikassa, rakennus- ja poikkeamislupia käsiteltäessä Kajaanin kaupungin alueella.

Linkki sivustolle maankäyttöpolitiikka