Hyppää sisältöön

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaavassa tarkastellaan asiakokonaisuuksia kuten rakentamisalueet, liikenneyhteydet, virkistys- ja suojelualueet, arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt, pohjavesi- ja maa-ainesalueet sekä kokonaisuuteen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi. Maakuntakaavassa määritellään alueiden käyttöä yleispiirteisesti koko maakunnan alueella. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien yleis- ja asemakaavoja.

Kainuun maakuntakaavan laatii Kainuun liitto ja sen hyväksyy Kainuun maakuntavaltuusto. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja, tuli voimaan 1.2.2016.

Maakuntakaavassa määritellään alueiden käyttöä yleispiirteisesti koko maakunnan alueella.

Voimassa olevat maakuntakaavat

Kainuussa on viisi voimassa olevaa maakuntakaavaa. Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja vahvistettiin valtioneuvostossa 29.4.2009. Kainuun 1. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 19.3.2012 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 19.7.2013. Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 16.2.2015 tekemällä päätöksellä.

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava hyväksytiin maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 7.3.2016. Vaihekaavana laadittu Kainuun tuulivoimamaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 31.1.2017.

Kokonaismaakuntakaavana laadittu Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.12.2019 ja kaava on saanut lainvoiman. Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi 17.6.2019.

 

MRL 4 luku. Maakunnan suunnittelu

MRA 2 luku. Maakuntakaava