Hyppää sisältöön

Rakennussuojelu

Rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä suojellaan kaikilla kaavatasoilla maakunta- ja yleiskaavasta asemakaavaan. Myös Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät kulttuuriympäristön huomioon ottamista kaavoituksessa. Asiantuntevana viranomaisena rakennussuojeluasioissa Kainuun alueella toimii Kainuun Museo. Tarvittaessa myös Museovirasto ottaa kantaa suojelukysymyksiin.

Museo on mukana kaavoitustyössä asiantuntijana sekä lausunnon antajana, kun kaava-alueella on arvokkaita rakennuksia tai kyseessä on arvokas rakennetun ympäristön kokonaisuus (ns. rakennettu kulttuuriympäristö). Museo tekee inventointeja, joissa määritellään kohteiden ominaispiirteet ja arvot, jotka tulee säilyttää. Kaavassa rakennus merkitään suojeltavaksi (sr) ja voidaan antaa sanallisia määräyksiä.

Karttapalvelun ajantasakaavassa ovat asemakaavalla suojellut rakennukset. Kainuun Museo antaa neuvontaa suojeltuja rakennuksia koskevissa kysymyksissä.

Kaavojen lisäksi rakennettua ympäristöä suojellaan erityislainsäädännöllä. Enemmän rakennussuojelusta ja erityislainsäädännöstä kerrotaan Museoviraston sivuilla. Lisäksi rakennusperinnöstä ja suojelusta kerrotaan rakennusperinto.fi sivustolla.