Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa vain ympäristönsuojelulain toimeenpanemiseksi ja paikallisten olosuhteiden perusteella. Määräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelumääräykset velvoittavat sekä kuntalaisia että viranomaisia. Viranomaisten tulee ottaa ympäristönsuojelumääräykset huomioon lupa-asiaa tai muuta viranomaispäätöstä ratkaistessaan.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2022