Hyppää sisältöön

Valvonta ja taksat

Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen lain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista.  Suunnitelmassa kuvataan tämän lisäksi valvonnan järjestäminen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvonnan kokonaisuuden kannalta  valvontasuunnitelmaan on koottu myös muussa lainsäädännössä kunnan ympäristöviranomaiselle kuuluvat tehtävät.

Kajaanin valvontasuunnitelma 2021–2025

Taksat

  • Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen perii taksan mukaisen käsittelymaksun ympäristönsuojelulain, vesilain tai jätelain mukaisen lupahakemuksen, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta.

    Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2020

  • Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen perii taksan mukainen käsittelymaksu maa-aineslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

    Maa-aineslupa ja valvontaviranomaisen taksa 1.7.2016

Yhteystiedot