Hyppää sisältöön

Tuho- ja haittaeläimet

Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja.

Toimi näin, jos havaitset tuho- tai haittaeläimen:

  • Ilmoita havainnostasi. Rottien ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulle. Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle/ isännöitsijälle rottahavainnoista.
  • Tarkista jätehuolto. Ensisijaisena toimenpiteenä tulee varmistaa, että kiinteistön jätehuolto on järjestetty siten, etteivät eläimet pääse jäteastiaan tai kompostoriin. Jäteastioiden tulee olla ehjiä ja niiden kansien tulee olla aina suljettuina. Mikäli kompostoit ruokajätettä, tulee huolehtia siitä, että kompostin rakenne on tiivis ja kannellinen.
  • Aloita torjunta. Rottien ja muiden tuhoeläinten torjunta kannattaa aloittaa heti ensimmäisten havaintojen jälkeen, sillä esimerkiksi rotat lisääntyvät  nopeasti. Mikäli rottia on havaittu usein tietyllä alueella, kannattaa sopia yhteisistä/yhtäaikaisista torjuntatoimenpiteistä naapureiden kanssa.
  • Huomioi ympäristö. Satoaikana maahan pudonneet omenat ja muut hedelmät on syytä kerätä pois rottien ulottuvilta. Pidä ympäristö siistinä, sillä romu- ja lautakasat voivat toimia rottien pesimäpaikkoina. Tilkitse mahdolliset raot, etteivät rotat pääse sisätiloihin tai varastoihin. Älä säilö puutarhajätettä piha-alueella, vaan puutarhajätteet tulee toimittaa Risu-Mattilaan (Vuoreslahdentie 191, Kajaani).
  • Kiinnitä huomio ruokintaan. Varmista, etteivät rotat pääse käsiksi elintarvikkeisiin tai eläintenruokiin. Lintujen ruokinta on lopetettava alueella, jossa rottia on havaittu. Huomioithan, että myös siilien ruokinta voi houkutella alueelle rottia.
  • Loukuta tarvittaessa. Tarvittaessa rottia voidaan hävittää loukuttamalla. Loukkuja myydään mm. rautakaupoissa, tavarataloissa ja puutarhamyymälöissä. Rottien torjuntaan tarkoitettuja myrkkyjä ei enää myydä kuluttajille. Hiirille tarkoitetut myrkyt eivät ole riittävän tehokkaita rottien hävittämiseen.
  • Ota yhteyttä ammattilaiseen. Mikäli rottia halutaan torjua myrkyttämällä, torjuntatoimenpiteet suorittavat tuholaistorjuntayritykset. Tuholaistorjuntaa suorittavien yritysten yhteystietoja löydät esimerkiksi internetistä.

Ympäristöterveydenhuolto antaa tarvittaessa neuvontaa rottien hävittämisvastuusta: ymparistoterveydenhuolto@kainuu.fi

Havainnot Kajaanin katu- ja viheralueilla

Ilmoita Kajaanin katu- ja puistoalueiden rottahavainnot suoraan kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään. Palautejärjestelmässä voi mm. merkitä kartalla paikan missä rottia on havaittu. Palaute ohjautuu kaupungin yleisten alueiden hoidosta vastaaville. Rottahavainnot voi ilmoittaa myös soittamalla alla olevaan kaupungin asiakaspalvelun numeroon.

Ilmoita rottahavaintosi

Yhteystiedot