Hyppää sisältöön
Jannika B esiintymässä Lammen Loiskeissa

Melu ja tärinä

Melu

Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttäväksi tai häiritseväksi tai joka on muulla tavoin terveydelle vahingollista tai hyvinvoinnille haitallista. Melua voi syntyä useista eri lähteistä, kuten liikenteestä, teollisuudesta, työmaista ja ulkoilmatapahtumista. Melun voimakkuus ilmoitetaan desibeleinä

Meluhaitat ilmenevät useimmiten unihäiriöinä, sekä lepoon, keskittymiseen ja oppimiseen liittyvänä vaikeutumisena. Melu vähentää ja heikentää elinympäristön viihtyisyyttä ja laatua erityisesti asumiseen käytettävillä alueilla, sekä loma- ja virkistysalueilla. Melu vaikuttaa myös eläimiin, kuten lintujen lajikäyttäytymiseen ja muuhun luontoon maankäyttöä rajoittamalla.

Tärinä

Riittävän voimakas tai ominaispiirteiltään huomiota herättävä ääni ja värähtely koetaan meluna ja tärinänä. Ihmiseen kohdistuva liiallinen tärinä aiheuttaa terveyshaittoja ja tapaturmariskiä. Tärinäaltistukselle on olemassa toiminta- ja raja-arvot, joiden avulla pyritään tärinän haittojen tunnistamiseen ja vähentämiseen.

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevästä tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnosta on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä kirjallinen ilmoitus 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään kaupungin ympäristönsuojeluun. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen (esim. rakentaminen) liittyvästä toiminnasta.

Meluilmoituksen tekeminen

Meluhaitta sisätiloissa

Asunnoissa meluhaittaa voi aiheuttaa talotekniset laitteet, puutteelliset asennukset, rakenteiden ja rakennusosien riittämätön ääneneristävyys sekä piittaamattomuus talon järjestyssäännöistä.

Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvästä  meluhaitasta voi ottaa yhteyttä terveydensuojeluviranomaiseen, joka Kainuussa on  Kainuun sote-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto.

Kainuun sote ympäristöterveydenhuolto

Yhteystiedot