Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutos

Resurssiviisautta luontokaupungissa

Tiivis kaupunkirakenne, tilojen tehokas käyttö, energiatehokkuus ja vastuulliset hankinnat vähentävät päästöjämme ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

– Kaupunkistrategia 2019-2022

 

Ilmastonmuutos

Ihmisen toiminta, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttö, metsien hakkuu ja maatalous sekä maankäyttö, vaikuttavat yhä voimakkaammin ilmastoon ja sen lämpötilaan. Ihmisen toiminnasta aiheutuvat päästöt lisäävät suuresti ilmakehässä luonnostaan esiintyvien kasvihuonekaasujen, hiilidioksidin,  metaanin ja typpioksiduulin, määriä ja vauhdittavat ilmaston lämpenemistä.

Hiilidioksidi on yleisin ihmisen toiminnassa syntyvä kasvihuonekaasu. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nyt 40 % suurempi kuin ennen teollistumisen alkua. Muita kasvihuonekaasuja pääsee ilmakehään pienempiä määriä, mutta niiden lämmittävä vaikutus on jopa tuhansia kertoja voimakkaampi kuin hiilidioksidin.

Tutkijat arvioivat, että jos ilmasto lämpenee enemmän kuin 2 °C esiteolliseen kauteen verrattuna, maailman ympäristön tila voi muuttua vaarallisella tavalla ja peruuttamattomasti. Tämän vuoksi ilmaston lämpeneminen olisi pidettävä alle 2 °C:ssa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin maapallon alueisiin. Napajäätiköt sulavat ja merenpinta nousee. Joillakin alueilla äärimmäiset sääilmiöt ja sateet yleistyvät, kun taas toisia koettelevat rajut helleaallot ja kuivuus. Ruoantuotanto vaikeutuu ilmastonmuutoksen edetessä: kasvavat lämpötilat sekä muutokset sademäärissä uhkaavat maailman ruokaturvaa.

Pohjois-Eurooppa saa osakseen entistä enemmän sadetta ja talvisin tulvat voivat yleistyä. Eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät maa- ja metsätalouden, energiantuotannon ja matkailun kaltaiset alat, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia säätilasta ja sademääristä. Metsien hakkaaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutos puolestaan lisää riskejä erilaisille metsiä uhkaaville tuholaisille. Näiden vaikutusten odotetaan voimistuvan tulevina vuosikymmeninä.

Ilmastonmuutos tapahtuu niin nopeasti, että useilla kasvi- ja eläinlajeilla on vaikeuksia selviytyä. Monet eliölajit ovat jo siirtyneet uusiin elinympäristöihin niin maalla kuin makeassa ja suolaisessa vedessäkin.  Joidenkin kasvi- ja eläinlajien riski hävitä sukupuuttoon kasvaa, jos maapallon keskilämpötila jatkaa kohoamista.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi niin kunnan, liikenteen, energiantuotannon, teollisuuden kuin tavallisten kansalaisten osalta.

Noin neljännes hiilidioksidipäästöistä on peräisin kotitalouksista. Kolme neljäsosaa näistä päästöistä puolestaan aiheutuu asuntojen lämmityksestä ja ilmastoinnista. Pienetkin arjen teot voivat auttaa säästämään energiaa ja rahaa. Ja kun hiilidioksidipäästöt vähenevät, myös ympäristö voi paremmin.

Lue lisää:

Ilmasto-opas

Vinkkejä energian säästämiseksi kotona

Kajaanin kaupungin ilmastotavoitteena on hiilineutraali kunta

Kajaanin kaupungin tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaupunki on hiilineutraali kunta. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä   -40 % vuosina 2009-2030.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistavoitteet Kajaanissa ajalla 2009-2030

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä – pienilläkin arkipäivän teoilla voimme vaikuttaa. Suosimalla kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä vähennämme liikenteen ilmastopäästöjä. Vaikuttavinta on energiankulutuksen vähentäminen, mikä edellyttää erilaisten energiantuotannon ja -hallinnan ratkaisujen kehittämistä.

Tavoitteiden tehostamiseksi kaupunki osallistuu muun muassa hiilineutraaliutta ja energiatehokkuutta edistävään Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi (KAHINA)-hankkeeseen. Hankkeesta lisää hankesivulla.

CO2-raportti

CO2-raportti julkaisee kasvihuonepäästöjen viikkotilastoa, joka esittää viikoittaiset hiilidioksidipäästöt sisältäen kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, maatalouden, jätehuollon ja tieliikenteen päästöt.

Kajaanin CO2-raportti

Yhteystiedot