Hyppää sisältöön
Neljä nuorta viljapellolla. He ovat selin rinnakkain ja kaulakkain.

Nuorisojärjestöjen toiminta-avustus

Kajaanin kaupunki tukee vuosittain kajaanilaisia nuorisoyhdistyksiä toiminta-avustuksin.

 

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Myöntämisperusteet

Kohdat 1–6 pisteytetään asteikolla 1–10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella. Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet. Toiminta-avustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava summa. Hakijalle ei voida myöntää enempää avustusta, kuin mitä se on hakenut.

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • Jäsenmäärä
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Toiminnan kohteena olevien henkilöiden osallistujamäärät mm. tapahtumien ja harrasteryhmien määrä
  • Alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  • Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Kansainvälisen toiminnan järjestäminen ja/tai siihen osallistuminen
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Tulorakenteen monipuolisuus ja kaupungin avustuksen osuus siitä
  • Muilta tahoilta haetut ja saadut avustukset
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen
   www.kajaani.fi/strategia
   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
  • Kajaanilaisten hyvinvoinnin lisääminen
   • Osallisuus:
    • Nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
    • Nuorten oma osallistuminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet toiminnan sisältöihin
   • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon ylläpitäminen
    • Nuorten kasvu- ja elinolojen kehittäminen
   • Mielenterveyden edistäminen
   • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
   • Yksinäisyyden vähentyminen
   • Päihteettömyys

Yhteystiedot