Hyppää sisältöön
Neljä nuorta viljapellolla. He ovat selin rinnakkain ja kaulakkain.

Nuorisojärjestöjen toiminta-avustus

Kajaanin kaupunki tukee vuosittain kajaanilaisia nuorisoyhdistyksiä toiminta-avustuksin.

 

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Myöntämisperusteet

Kohdat 1–6 pisteytetään asteikolla 1–10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella. Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet. Toiminta-avustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava summa.

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • Jäsenmäärä
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Toiminnan kohteena olevien henkilöiden osallistujamäärät mm. tapahtumien ja harrasteryhmien määrä
  • Alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  • Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Kansainvälisen toiminnan järjestäminen ja/tai siihen osallistuminen
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Tulorakenteen monipuolisuus ja kaupungin avustuksen osuus siitä
  • Muilta tahoilta haetut ja saadut avustukset
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen
   www.kajaani.fi/strategia
   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
  • Kajaanilaisten hyvinvoinnin lisääminen
   • Osallisuus:
    • Nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
    • Nuorten oma osallistuminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet toiminnan sisältöihin
   • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon ylläpitäminen
    • Nuorten kasvu- ja elinolojen kehittäminen
   • Mielenterveyden edistäminen
   • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
   • Yksinäisyyden vähentyminen
   • Päihteettömyys

Yhteystiedot