Hyppää sisältöön
Mies soittamassa kitaraa

Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustus

Kaupunki tukee vuosittain kajaanilaisia kulttuurijärjestöjä ja yhteisöjä järjestöjen toiminta-avustuksin.

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Myöntämisperusteet

Kohdat 1–6 pisteytetään asteikolla 1–10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella. Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet. Toiminta-avustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava summa.

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • Jäsenmäärä
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Toiminnan kohteena olevien henkilöiden osallistujamäärät
  • mm. tilaisuuksien ja harrasteryhmien määrä
  • Toiminnan ammattimaisuus, luovuus ja jatkuvuus
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  • Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Miten toiminta lisää kaupungin kulttuuritarjonnan monipuolisuutta
  • Onko yhteisön toiminta tunnettua valtakunnallisesti (ei/jonkin verran, paljon)
  • Saako yhteisö positiivista medianäkyvyyttä (ei, jonkin verran, paljon)
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Muilta tahoilta haetut ja saadut avustukset
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen
  • www.kajaani.fi/strategia
   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
  • Kajaanilaisten hyvinvoinnin lisääminen
  • Osallisuus
  • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon
   ylläpitäminen
  • Mielenterveyden edistäminen
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Yksinäisyyden vähentyminen

Yhteystiedot