Hyppää sisältöön
Mies soittamassa kitaraa

Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustus

Kaupunki tukee vuosittain kajaanilaisia kulttuurijärjestöjä ja yhteisöjä järjestöjen toiminta-avustuksin.

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Myöntämisperusteet

Kohdat 1–6 pisteytetään asteikolla 1–10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella. Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet. Toiminta-avustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava summa. Hakijalle ei voida myöntää enempää avustusta, kuin mitä se on hakenut.

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • Jäsenmäärä
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Toiminnan kohteena olevien henkilöiden osallistujamäärät
  • mm. tilaisuuksien ja harrasteryhmien määrä
  • Toiminnan ammattimaisuus, luovuus ja jatkuvuus
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  • Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Miten toiminta lisää kaupungin kulttuuritarjonnan monipuolisuutta
  • Onko yhteisön toiminta tunnettua valtakunnallisesti (ei/jonkin verran, paljon)
  • Saako yhteisö positiivista medianäkyvyyttä (ei, jonkin verran, paljon)
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Muilta tahoilta haetut ja saadut avustukset
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen
  • www.kajaani.fi/strategia
   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
  • Kajaanilaisten hyvinvoinnin lisääminen
  • Osallisuus
  • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon
   ylläpitäminen
  • Mielenterveyden edistäminen
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Yksinäisyyden vähentyminen

Yhteystiedot