Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin ilmakuva

Kylä- ja kaupunginosayhdistysten toiminta-avustus

Kajaanin kaupunki tukee vuosittain kajaanilaisia kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä toiminta-avustuksin.

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Myöntämisperusteet

Kohdat 1–6 pisteytetään asteikolla 1–10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella. Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet. Toiminta-avustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava summa.

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • Jäsenmäärä
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Kuinka laaja yleisö toiminnalla tavoitetaan (mm. tapahtumien ja harrasteryhmien määrä)
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  • Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää
  • Koulutuksiin osallistuminen, niiden järjestäminen sekä soveltaminen järjestötyössä
  • Järjestön toiminnan kehittäminen
  • Yhteistyötä muiden kylä- ja kaupunginosayhdistysten kanssa
  • Kylä- ja kaupunginosa-ohjelman toimenpiteisiin osallistuminen
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Muilta tahoilta haetut ja saadut avustukset
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen
   www.kajaani.fi/strategia
   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
  • Miten toimintanne lisää kajaanilaisten hyvinvointia esimerkiksi alla olevilla osa-alueilla:
   • Osallisuus
   • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon ylläpitäminen.
   • Mielenterveyden edistäminen
   • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
   • Yksinäisyyden vähentyminen
   • Päihteettömyys

Yhteystiedot