Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin ilmakuva

Kylä- ja kaupunginosayhdistysten toiminta-avustus

Kajaanin kaupunki tukee vuosittain kajaanilaisia kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä toiminta-avustuksin.

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Myöntämisperusteet

Kohdat 1–6 pisteytetään asteikolla 1–10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella. Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet. Toiminta-avustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava summa. Hakijalle ei voida myöntää enempää avustusta, kuin mitä se on hakenut.

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • Jäsenmäärä
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Kuinka laaja yleisö toiminnalla tavoitetaan (mm. tapahtumien ja harrasteryhmien määrä)
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  • Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää
  • Koulutuksiin osallistuminen, niiden järjestäminen sekä soveltaminen järjestötyössä
  • Järjestön toiminnan kehittäminen
  • Yhteistyötä muiden kylä- ja kaupunginosayhdistysten kanssa
  • Kylä- ja kaupunginosa-ohjelman toimenpiteisiin osallistuminen
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Muilta tahoilta haetut ja saadut avustukset
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen
   www.kajaani.fi/strategia
   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
  • Miten toimintanne lisää kajaanilaisten hyvinvointia esimerkiksi alla olevilla osa-alueilla:
   • Osallisuus
   • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon ylläpitäminen.
   • Mielenterveyden edistäminen
   • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
   • Yksinäisyyden vähentyminen
   • Päihteettömyys

Yhteystiedot