Hyppää sisältöön
Auttava käsi

Hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustus

Hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustus on tarkoitettu järjestöille, jotka toiminnallaan edistävät kajaanilaisten hyvinvointia.
Esimerkiksi: ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, perheiden tukeminen, erityisryhmien hyvinvoinnin tukeminen ja mielen hyvinvoinnin tukeminen.

Hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustusta ei ole suunnattu:
• Liikunta-, kulttuuri- eikä nuorisojärjestöille eikä kylä- ja kaupunginosayhdistyksille
• Potilas-, vammais-, omais- ja kriisityöjärjestöille
• Pelastusalan järjestöille
• Sote-järjestöjen verkostojärjestöille
• Ammattiyhdistyksille

Huomioithan myös, että ehtojen mukaan toiminta-avustusta myönnetään yhdelle järjestölle vain yhdeltä osa-alueelta. Avustusta ei myöskään  myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin varatusta määrärahasta tai muusta kaupungin ja muiden eri toimijoiden myöntämistä päällekkäisistä avustuksista.

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Myöntämisperusteet

Kohdat 1–6 pisteytetään asteikolla 1–10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella. Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet. Toiminta-avustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava summa. Hakijalle ei voida myöntää enempää avustusta, kuin mitä se on hakenut.

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  •  Jäsenmäärä
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Toiminnan kohteena olevien henkilöiden osallistujamäärät mm. tapahtumien ja harrasteryhmien määrä
  • Toiminnan ammattimaisuus, luovuus ja jatkuvuus
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  •  Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Muilta tahoilta haetut ja saadut avustukset
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen
   www.kajaani.fi/strategia

   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
 • Kajaanilaisten hyvinvoinnin lisääminen

  • Osallisuus
  • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon ylläpitäminen
  • Mielenterveyden edistäminen
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Yksinäisyyden vähentyminen

Yhteystiedot