Hyppää sisältöön
Vimpelin juoksurata

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään kajaanilaisille ja Kajaanissa toimiville liikunta- ja urheiluseuroille yleisen toiminnan tukemiseen.

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Myöntämisperusteet

Kohdat 1–6 pisteytetään asteikolla 1–10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella. Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet. Toiminta-avustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava summa.

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • Jäsenmäärä
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Toiminnan kohteena olevien henkilöiden osallistujamäärät mm. tapahtumien ja harrasteryhmien määrä
  • Seuran jäsenmäärä ikäryhmittäin
  • Yli 18v (jäsenmaksun maksaneiden määrä)
  • Valmentajien ja ohjaajien määrä ja koulutustaso
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  • Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Toiminnan alueellinen merkitys – liikuntajärjestön tarjoamat palvelut kuntalaisille
  • Liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen seuran toiminnassa erityisryhmien ja ikääntyvien liikunta
  • Kunto- ja terveyttä edistävän liikunnan osuus seuran toiminnassa
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää
  • Liikuntapoliittinen ja -kasvatuksellinen merkitys
  • Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen edistäminen
  • Kunto- ja terveysliikunnan edistäminen
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Muilta tahoilta haetut ja saadut avustukset
  • Kaupungille ja muille maksetut harjoitus ym. maksut
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen
   www.kajaani.fi/strategia

   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
  • Kajaanilaisten hyvinvoinnin lisääminen
   • Osallisuus
   • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon
    ylläpitäminen
   • Mielenterveyden edistäminen
   • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
   • Yksinäisyyden vähentyminen
   • Päihteettömyys

Yhteystiedot