Hyppää sisältöön
Vimpelin juoksurata

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään kajaanilaisille ja Kajaanissa toimiville liikunta- ja urheiluseuroille yleisen toiminnan tukemiseen.

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Myöntämisperusteet

Kohdat 1–6 pisteytetään asteikolla 1–10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella. Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet. Toiminta-avustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava summa. Hakijalle ei voida myöntää enempää avustusta, kuin mitä se on hakenut.

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • Jäsenmäärä
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Toiminnan kohteena olevien henkilöiden osallistujamäärät mm. tapahtumien ja harrasteryhmien määrä
  • Seuran jäsenmäärä ikäryhmittäin
  • Yli 18v (jäsenmaksun maksaneiden määrä)
  • Valmentajien ja ohjaajien määrä ja koulutustaso
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  • Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Toiminnan alueellinen merkitys – liikuntajärjestön tarjoamat palvelut kuntalaisille
  • Liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen seuran toiminnassa erityisryhmien ja ikääntyvien liikunta
  • Kunto- ja terveyttä edistävän liikunnan osuus seuran toiminnassa
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää
  • Liikuntapoliittinen ja -kasvatuksellinen merkitys
  • Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen edistäminen
  • Kunto- ja terveysliikunnan edistäminen
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Muilta tahoilta haetut ja saadut avustukset
  • Kaupungille ja muille maksetut harjoitus ym. maksut
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen
   www.kajaani.fi/strategia

   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
  • Kajaanilaisten hyvinvoinnin lisääminen
   • Osallisuus
   • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon
    ylläpitäminen
   • Mielenterveyden edistäminen
   • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
   • Yksinäisyyden vähentyminen
   • Päihteettömyys

Yhteystiedot