Hyppää sisältöön

Soveltava liikunta

Miksi toimimme?

 • Lapset ja nuoret, joilla on fyysisiä tai kognitiivisia toiminnan rajoituksia ovat fyysisesti passiivisempia, kuin ne lapset, joilla ei ole toimintarajoitetta. Myös vähän liikkuvia on toimintarajoitteisista useampi.
 • Toimintarajoitteiset lapset istuvat enemmän, kulkevat passiivisemmin ja ovat vähemmän mukana organisoidussa liikunnassa, kuin ei-toimintarajoitteiset.
 • Kajaanissa soveltava liikunta toteutuu hajanaisesti ja tietoisuus soveltavan liikkumisen mahdollisuuksista on rajallista.

Mitä tavoittelemme?

 • Kajaanin erityiskoulujen oppilailla on paremmat mahdollisuudet liikuntaan ja liikkumiseen koulupäivän aikana ja sen jälkeen.
 • Suomen mallin harrastustoiminta laajenee erityiskoulujen oppilaisiin ja jokaisella erityiskoulun oppilaalla on mahdollisuus ohjattuun liikuntaharrastukseen koulupäivän yhteydessä.
 • Kajaanin liikkumismahdollisuuksien esteettömyys paranee ja esteettömyys huomioidaan nykyistä paremmin myös muualla, kuin liikuntapaikoilla.

Toimenpiteet

 • Kajaanin erityiskoulujen oppilaille mahdollistetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen uinninopetus.

  Mittarit 
  Uinninopetukseen osallistuneiden erityiskoulujen oppilaiden määrä ja toteutuneet uintikerrat

  Mitä on jo tehty?

  Syksyllä 2021 Kalevan ja Väinölän koulujen oppilaat kävivät Kaukavedessä uinninopetuksessa pienryhmittäin yhteensä 18 kertaa. Opetukset sujuivat hyvin ja sekä oppilaat että henkilökunta olivat tyytyväisiä. Alkanutta toimintaa juurrutetaan pysyväksi osaksi koulujen ja Kaukaveden toimintaa.

 • Suomen mallin maksuton harrastustoiminta laajenee erityiskouluihin. Soveltava liikunta on Kajaanissa yksi Suomen mallin toiminnan painopistealue. Jokaisella erityiskoulun oppilaalla on mahdollisuus maksuttomaan ja mielekkääseen harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

  Mittarit 
  Tarjottujen harrastusten määrä
  Harrastusten osallistujamäärä ja %-osuus oppilaista
  Harrastajien ja niiden järjestäjien kokemukset toiminnasta

  Mitä on jo tehty?

  Harrastamisen Suomen malli näkyy vahvasti myös erityiskouluissa. Suomen mallin harrastukset täyttävät erityislasten harrastuskenttää ja koulupäivän yhteydessä tapahtuvat harrastukset tuovat helpotusta erityislasten perheiden arkeen.

 • Tuetaan paikallisia liikuntatoimijoita järjestämään ja kehittämään soveltavan liikunnan palveluita ja etsitään yhdessä ratkaisuja soveltavan liikunnan mahdollisuuksiin.

  Mittarit 
  Seurojen toiminta ja osallistujamäärä

 • Kirjoitetaan soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma, jossa määritetään esteettömyyteen ja palvelutarjontaan vaikuttavat tavoitteet ja toimenpiteet.

  Mittarit 
  Suunnitelman valmistuminen