Hyppää sisältöön

Liikkumisohjelma – #liikukajaanissa

Pulkkaileminen on kivaa

Vuonna 2021 valmistunut liikkumisohjelma pyrkii vastaamaan Kajaanin liikkumattomuuden haasteeseen. Liikkumisen edistäminen on viime vuosina vahvasti keskittynyt liikuntapaikkarakentamiseen. Tehdyillä investoinneilla on luotu Kajaaniin erinomaiset olosuhteet liikuntaan ja liikkumiseen. Valmistunut ohjelma laajentaa liikkumisen ja sen edistämisen näkökulmaa arkiliikunnalla, paikallaanolon vähentämisellä, matalan kynnyksen liikkumisolosuhteiden luomisella sekä liikkumiseen kannustamisella. Ohjelmaan on määritelty yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa toimenpiteitä liikkumisen edistämiseksi ja paikallaanolon vähentämiseksi. Ohjelman taustalla on kriittisten ikä- ja väestöryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen. Määritellyt toimenpiteet pyrkivät vastaamaan näihin tarpeisiin.

Ohjelman taustalla on tieto siitä, että vaikka liikkumisen määrässä on tapahtunut myönteistä kehitystä 2000-luvulla, liikkuu iso osa väestöstä silti terveytensä kannalta liian vähän. Suomen maakunnista Kainuussa liikutaan kaikista vähiten. Liian vähäisellä liikkumisella on lukuisia haitallisia vaikutuksia niin yksilön, yhteisön kuin ympäristönkin kannalta.

Palveluiden ja olosuhteiden kehittämisen tulee perustua tietoon niiden käyttäjistä, käytöstä ja laadusta. Tavoitteena on ohjelman toteuttamisen avulla vahvistaa ja kehittää tiedolla johtamisen kulttuuria. Jokaiselle ohjelman kehitysteemalle ja toimenpiteelle on määritelty mittarit, jotka tuottavat tärkeää tietoa olosuhteiden kehittämisen kannalta.

Liikuntapalveluiden taustaselvitys

Kajaanin liikuntapalveluiden taustaselvitys (PDF)

Liikuntaa ei ole milloinkaan myöhäistä aloittaa, mutta sen lopettaminen on aina liian aikaista.

UKK-instituutti