Hyppää sisältöön
Lapset leikkivät päiväkodissa

Alle kouluikäiset ja perheet

Miksi toimimme?

 • Kainuussa on Suomen lihavimmat synnyttäjät. Yhä useampi synnyttäjä kärsii raskausajan diabeteksesta, mikä ennustaa 2. tyypin diabeteksen kehittymistä. Synnyttäjän ylipaino lisää riskejä sekä odottavalle äidille että lapselle. Odottaja ja tuoreet perheet ovat pitkälti Kainuun soten palveluiden varassa.
 • STM on nostanut liikunnan keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.
 • Lapset omaksuvat elintapoja jo alle 3-vuotiaina. Liikkuva elämäntapa – ja liikkumattomuus – periytyy vanhemmilta.
 • Fyysinen aktiivisuus on edellytys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Valtakunnallisesti ainoastaan 10–20 % alle kouluikäisistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vuonna 2019 56 % 4-vuotiaiden kajaanilaisten vanhemmista ilmoitti lapsensa liikkuvan WHO:n suositusten mukaisesti.
 • Varhaiskasvatuksen ulkopuolella perheet käyttävät yhteiseen tekemiseen arkisin vain n. puoli tuntia, viikonloppuisin hieman enemmän.
 • Kajaanin liikuntatulosyksikkö osallistuu varhaiskasvatuksen liikuttamiseen eskariuintien ja liikuntatilojen osalta.

Mitä tavoittelemme?

 • Kainuun soten, kaupungin ja järjestöjen välinen yhteistyö parantuu. Soten palveluiden ja liikuntatulosyksikön välille muodostuu tehokas ja toimiva palveluketju, johon on helppo ohjata riskiryhmässä olevia asiakkaita.
 • Kaikilla lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet liikkuvampaan elämäntapaan.
 • Kajaanilaisten alle kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositukset täyttyvät useammalla lapsella.
 • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman jalansija kajaanilaisessa varhaiskasvatuksessa kasvaa. Kajaanin liikuntatulosyksikkö tukee varhaiskasvatuksen liikuntatehtävää nykyistä monipuolisemmin.
 • Perheissä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys lapsen kasvun ja kehityksen kannalta.

Toimenpiteet

 • Pilotoidaan odottavien äitien liikunta-, elintapa-ja hyvinvointineuvontaa. Luodaan palvelupolku ja koulutetaan kaupungin liikunnanohjaaja äitiysliikuntaan.

  Mittarit
  Pilotin osallistujien ja lopettajien määrät
  Suoritetut mittaukset pilotin aikana

 • Seurataan alle kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden määrää.

  Mittarit
  FinLapset-tutkimus (jatko LTH-tutkimukselle)
  4-vuotiaat lapset 2018
  4-vuotiaiden lasten vanhemmat 2018

 • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteutus sekä toimenpiteiden seuranta paranee ja tehostuu. Liikuntatulosyksikkö osallistuu ohjelman koordinointiin asiantuntijana.

  Mittarit 
  Nykytilan arviointityökalun täyttäjien määrä ja tulokset
  Virveli (uusin vastaus)
  Seuranta-virveli 

  Kokoontumisten määrä ja aloitteiden määrä kokoontumisista

 • Tuotetaan alle kouluikäisten ja perheiden omaehtoiseen liikkumiseen kannustava materiaali, joka houkuttelee tutustumaan Kajaanin liikkumismahdollisuuksiin.

  Mittarit 
  Materiaalin valmistuminen
  Suorittamisen aloittavien ja suorittavien määrä