Hyppää sisältöön
Nuori pelaamassa biljardia

Nuoriso ja nuoret aikuiset

Miksi toimimme?

 • Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista 16,2 % liikkui tunnin päivässä.
 • Ammattiin opiskelevista 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista liikkui tunnin päivässä.
 • Ammattiin opiskelevista joka neljäs oli ylipainoinen, lukiolaisista 16 %.
 • Kaikkien alle 18-vuotiaiden tulisi liikkua vähintään tunti päivittäin. 80 % lukiolaisista ja 73 % ammattiin opiskelevista haluaisi liikkua nykyistä enemmän. suurin osa opiskelijoista toivoo, että oppilaitos tarjoaisi vaihtoehtoja istumiselle.

Mitä tavoittelemme?

 • Vähintään tunnin päivässä liikkuvien toisen asteen opiskelijoiden määrä kasvaa 10 % vuoteen 2025 mennessä.
 • Istumisen ja paikallaanolon vähentäminen otetaan osaksi oppilaitosten toimintakulttuuria ja käytänteitä. Kaikki ammattiopiston alat ovat mukana Liikkuva opiskelu -toiminnassa.
 • Kajaanin liikuntapaikat ovat houkuttelevia myös nuorille.

Toimenpiteet

 • Haastetaan oppilaitosten istumista suosivat kulttuurit. Tuodaan esille vaihtoehtoisia tapoja opiskella luokissa ja tauottaa istumista. Vahvistetaan Liikkuva Opiskelu -kulttuuria: pyritään siihen, että ammattiopiston kaikki alat ovat mukana Liikkuva Opiskelu -toiminnassa.

  Mittarit 
  Kouluterveyskysely

 • Kehitetään oppilaitosten sisä- ja ulkotiloja liikkumisen mahdollistaviksi ja siihen kannustaviksi. Kuullaan nuoria tilojen viihtyisyydestä ja otetaan heidän mielipiteensä huomioon tiloja suunnitellessa ja kehitettäessä.

  Mittarit 
  Nuorten kuulemisen tulokset

 • Tehostetaan kaupungin liikuntapaikkojen kävijäprofiilien seurantaa. Selvitetään käyttöastetta kaikkien ikäryhmien, mutta etenkin nuorten osalta.

  Mittarit 
  Liikuntapaikkojen kävijätiedot
  Selvitetään mittarivaihtoehtoja kävijäprofiilien seurantaan