Hyppää sisältöön
Pöydällä oleva kannettavatietokone ja ihmiset kädet

Kaupunkiorganisaatio liikkumisen edistäjänä

Miksi toimimme?

 • Liikkumattomuus ja paikallaanolo on sekä globaali että valtakunnallinen ongelma. Liikkumattomuudesta aiheutuu vuosittain jopa miljardien eurojen kustannukset.
 • Perinteiset liikkumisen edistämisen keinot houkuttelevat jo aktiivisia ihmisiä liikkeelle: ne eivät tehoa oikeasti vähän liikkuviin.
 • Liikkumattomuuden kamppaamiseksi tarvitaan uusia keinoja yhteistyössä eri alojen toimijoiden kesken: liikkumattomuutta ei ratkaista yksin.

Mitä tavoittelemme?

 • Liikkumisen merkitys tunnistetaan keskeiseksi tekijäksi kajaanilaisten hyvinvoinnin edellytyksenä sekä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa (asukkaiden tyytyväisyys ja hyvinvointi, luontokaupunki ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen, nuoret ja kaupungin vetovoima).
 • Kunnan päätösten vaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätösten vaikutuksia kajaanilaisten terveyteen ja hyvinvointiin liikkumisen näkökulmasta.
 • Kaupungin toimialat toimivat kukin omalta osaltaan liikkumisen edistämiseksi ja toiminnasta tulee luontainen ja pysyvä osa Kajaanin kaupungin arkea.

Toimenpiteet

 • Liikkumisohjelman toimenpiteiden vaikutuksia ja luotettavuutta seurataan säännöllisesti, tehokkaasti ja julkisesti. Ohjelmasta raportoidaan vuosittain ympäristötekniselle lautakunnalle ja sivistyslautakunnalle. Liikkumisohjelmalle ja sen tuottamalle tiedolle julkinen aineisto, jota päivitetään ja täydennetään toimenpiteiden ja niiden vaikutusten myötä. Aineisto on vapaasti hyödynnettävissä mm. kuntalaisille, toimialoille ja päättäjille.

  Mittarit
  Ohjelman raportointiajankohdat

 • Ylläpidetään ja kehitetään liikkumisohjelmatyön aikana aloitettua poikkihallinnollista yhteistyötä. Ylläpidetään avattuja keskusteluyhteyksiä ja pyritään löytämään uusia keinoja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön.

  Mittarit
  Talousarvion kunnallistekniikka- ja liikunta -tulosalueen palvelulupaukset

  2021
  2022

 • Kirjoitetaan Kajaanin kaupungin liikkumisen pitkän aikajänteen visio, ”tiekartta”, jossa tuodaan näkyväksi se, mihin palveluiden ja rakenteiden kehittämisellä pyritään. Miltä Kajaanissa liikkuminen ja sen olosuhteet näyttävät vuonna 2032?

  Mittarit
  TEA-viisari