Hyppää sisältöön
Kaksi lasta makaa mahallaan hangessa lunta kaivamassa.

Kouluikäiset

Miksi toimimme?

 • Uudistuneen liikkumissuosituksen mukaan kaikkien 7-17-vuotiaiden tulisi liikkua tunti päivittäin sekä parantaa kestävyyttä ja vahvistaa lihaksia ja luustoa kolme kertaa viikossa.
 • 4.-5. luokan oppilaista Kajaanissa 39 % liikkuu tavoitteen mukaisesti tunnin päivässä, 8.-9. luokan oppilaista vain 22 %.
 • Jo 9-vuotiaat lapset viettävät puolet valveillaoloajastaan istuen tai makuullaan. 7-17-vuotiaita kehotetaan tauottamaan runsasta ja pitkäkestoista istumista ja rajaamaan päivittäisen ruutuajan kahteen tuntiin.

Mitä tavoittelemme?

 • 50 % 4.-5. luokan oppilaista liikkuu tunnin päivässä vuoteen 2025 mennessä.
 • 30 % 8.-9. luokan oppilaista liikkuu tunnin päivässä vuoteen 2025 mennessä.
 • Valtakunnallisten fyysisten toimintakyvyn testien (MOVE) tulokset paranevat.
 • Liikkuva koulu -ohjelman jalansija kajaanilaisissa peruskouluissa paranee ja istumista suosivat käytännöt kyseenalaistetaan.
 • Suomen mallin harrastustoiminta ja harrastajien määrä kasvaa. Yhä useammalla oppilaalla on mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

 

Lasten ja nuorten liikkumisesta ja toimintakyvystä kerätään vuosittain valtakunnallisesti paljon tietoa liikuntaindikaattoreihin. Indikaattorit tarjoavat kattavan kuvan liikuntaan ja urheiluun liittyvistä ilmiöistä ja niiden muutoksista.

Tutustu liikuntaindikaattoreihin

Toimenpiteet

 • Suomen mallin harrastustoiminta vakiinnutetaan pysyväksi osaksi Kajaanin harrastuskenttää ja koulujen oheistoimintaa. Suomen mallin toiminnan järjestämiseen haetaan avustusta vuosittain. Yhteistyö paikallisten harrastustoimijoiden kanssa paranee ja harrastusten kirjo laajenee.

  Mittarit 
  Harrastusten määrä
  Harrastajien määrä (ala- ja yläkoululaiset) ja %-osuus oppilaista
  Niiden harrastajien määrä, joilla ei ollut mieluisaa harrastusta
  Harrastajien ja harrastusten järjestäjien tyytyväisyys toimintaan

  Mitä on jo tehty?

  Harrastamisen Suomen mallin toiminta alkoi keväällä 2021 ja jatkuu lukuvuonna 2021–2022. Mukana on kaikki Kajaanin peruskoulut ja harrastajia on yhteensä n. 400.

 • Liikkuva koulu -ohjelmaa toteutetaan koulukohtaisesti koulujen lähtökohdista käsin. Haastetaan istumista suosivia käytäntöjä kouluissa ja mahdollistetaan liikkuminen myös koulupäivän aikana.

  Mittarit 
  Nykytilan arviointi -lomakkeen täyttäjien määrä ja tulokset
  Virveli (ei enää päivitetä)
  Seuranta-virveli 

  Kouluterveyskyselyt (liikunnan osa-alueet) ja MOVE!-mittausten tulokset

  Koulumatkojen kulkumuoto-osuudet (Fiksusti kouluun)

 • Iltapäivätoiminnan henkilöstö osaa toimia liikkumisen roolimallina ja huomioida liikkumisen eri ulottuvuudet osana iltapäivätoimintaa.

  Mittarit 
  Toteutuneet avaukset liikkumisen edistämiseksi

 • Tehostetaan tiedonkulkua ja laadunseurantaa liikuntapaikkojen, -palveluiden ja kaikkien kouluasteiden välillä (tarvekartoitus, palautekyselyt). Parannetaan yhteistyötä liikuntatulosyksikön ja koulujen välillä ja tehostetaan yhteistyötä myös kausien vaihtuessa.

  Mittarit 
  Palautekyselyt päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille