Hyppää sisältöön
Pulkkaileminen on kivaa

Liikkuminen arjen hyvinvoinnin perustana

Miksi toimimme?

 • Vaikka vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, fyysisen aktiivisuuden suositukset toteutuvat vain murto-osalla eri ikäisistä.
 • Liikuntaharrastuksen ohella arjen liikkumisella on yhä kasvava merkitys terveyden kannalta riittävän liikkumismäärän saavuttamisessa.
 • Arkinen liikkuminen on vähentynyt ja vähentynee edelleen ajan kuluessa. Yhä useamman arjen perustoiminnon voi tehdä passiivisesti. Kavereita nähdään sosiaalisessa mediassa, robotti imuroi kotona ja kauppaostokset saa kotiovelle.
 • Kävelyn kulkumuoto-osuus koko Kainuussa vuonna 2016 oli 11,4 % ja pyöräilyn osuus 6,0 %. Autoilun osuus kulkumuotona oli 76,8 %.

Mitä tavoittelemme?

 • Kajaanilaiset ymmärtävät arkiliikunnan merkityksen hyvinvoinnille liikuntaharrastuksen ohella. Liikuntapaikkojen lisäksi tuodaan esille arjen liikkumisen hyötyjä ja mahdollisuuksia.
 • Kajaanin liikuntamahdollisuudet ja -palvelut ovat kaikkien tiedossa ja helposti löydettävissä.
 • Kajaanin kaupunki-infrastruktuuri mahdollistaa ympärivuotisen liikkumisen ja kannustaa siihen.
 • Liikuntaviestintä tehostuu ja tavoittaa yhä useamman kajaanilaiset.
 • Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia (energia- ja ilmastopolitiikan mukainen tavoite).

Toimenpiteet

 • Liikkumisen mahdollisuuksien luomisesta tulee osa kaupungin tilojen suunnittelua, rakentamista ja remontointia. Koulujen, varhaiskasvatusyksiköiden ja tarvittaessa muiden tilojen suunnittelussa, rakentamisessa ja parantamisessa huomioidaan liikkumisen näkökulma ja liikkumisen olosuhteiden luominen.

  Rakentamisesta, ja suunnittelusta vastaavien henkilöiden tietoisuus liikkumisen ulottuvuuksista ja niiden edistämisestä kasvaa. Liikuntatulosyksikkö toimii tietoisuuden levittäjänä ja uusien ja erilaisten toimintatapojen esittelijänä.

  Mittarit 
  Toteutuneet konsultoinnit ja tietoisuuden lisäämisen toimenpiteet

 • Kevyen liikenteen väyliä ylläpidetään niin, että ne mahdollistavat ympärivuotisen arkiliikunnan ja kannustavat siihen. Kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokitusta tuodaan esille ja sitä tarvittaessa päivitetään niin, että jokaisesta kaupunginosasta on mahdollista päästä liikkeelle kevyen liikenteen pääväyliä pitkin.

  Mittarit 
  Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus (2020)
  Liikkumisolosuhteiden palautekyselyt (kevyt liikenne)

 • Selvitetään kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet.

  Mittarit 
  Kulkutapaselvitys
  Kulkumuotolaskurit

 • Perustetaan kevyen liikenteen edistämisen koordinaatioryhmä, jonka vastuulla on kevyen liikenteen olosuhteiden edistäminen, tiedottaminen ja aiheeseen liittyvät kampanjat ja hankkeet. Ryhmässä on jäseniä mm. liikuntatulosyksiköstä, kaupunkisuunnittelusta ja kunnallistekniikasta sekä kouluista.

  Tutustutaan valtakunnalliseen kevyen liikenteen edistämistyöhön ja haetaan tarvittaessa hankerahoitusta kevyen liikenteen olosuhteiden edistämiseksi.

  Mittarit 
  Rakennetut kevyen liikenteen väylät (km)
  Talousarvion varaukset
  Toteutetut kampanjat ja tiedotukset

 • Kehitetään liikkumisviestintää positiivisemmaksi ja monipuolisemmaksi neljän vuodenajan liikkumismahdollisuuksista. Parannetaan liikuntatulosyksikön sisäisen toiminnan sisältöä ja laatua: liikuntaa ja liikkumista edistetään yksikön sisällä tehokkaasti ja koordinoidusti. Kerätään aktiivisesti palautetta sekä liikuntapaikoista että liikkumisen muista olosuhteista ja reagoidaan saatuun palautteeseen.

  Viestitään liikkumisen mahdollisuuksista ja liikuntapaikoista selkeästi, positiivisesti ja monikanavaisesti eri käyttäjäryhmille.

  Etsitään ratkaisuja lasten ja nuorten sekä ikäihmisten tavoittamiseen viestinnällä.

  Mittarit 
  Sosiaalisen median seuraajien määrä sekä julkaisujen määrä ja niiden tykkäykset ja tavoittavuus
  Tiedotteiden määrä sekä verkkosivujen kävijä- ja klikkausmäärät
  Palautekyselyt
  Viestinnän toimenpiteiden vaikutukset ja vaikuttavuus