Olet täällä

Perustietoa kaavoituksesta

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Suomessa kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA), jotka ovat tulleet voimaan vuonna 2000. Ajantasainen lainsäädäntö löytyy finlex.fi verkkosivuilta. Maankäytön suunnittelu perustuu monitasoiseen kaavajärjestelmään, jossa laaja-alainen ja yleispiirteinen kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Perustietoa kaavoituksesta_kuvapari

Maankäytön suunnittelu perustuu monitasoiseen kaavajärjestelmään, joka on neliportainen. Järjestelmässä laaja-alainen ja yleispiirteinen kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta:

Kaavoitus kaavahierarkia

Ympäristöministeriö laatii ja valtioneuvosto hyväksyy valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Maakuntien liitot laativat maakuntakaavoja ja ympäristöministeriö vahvistaa ne.

Kajaanin kaupunki laatii alueensa asema- ja (osa)yleiskaavoja, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyy. Vaikutukseltaan vähäisen asemakaavamuutoksen hyväksyy ympäristötekninen lautakunta.

Maankäyttöä ohjaavat myös erilaiset varsinaiseen kaavoitusjärjestelmään kuulumattomat, strategiset suunnitelmat ja ohjelmat sekä rakennemallit, joissa voidaan määritellä kaavoituksen suuntaviivoja ja tavoitteita. Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma on esimerkiksi tällainen strateginen ohjelma, joka linjaa kaavoituksen suuntaviivoja valtuustokaudeksi eteen päin. Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma vuosille 2014-2018 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.11.2014. Ohjelma toimii ohjeena maanhankinnassa ja luovutuksessa sekä kaavoituksessa, sopimuspolitiikassa, rakennus- ja poikkeamislupia käsiteltäessä Kajaanin kaupungin alueella.

Maankäyttöpolitiikka ja maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014-2018

 

 

Viimeksi muokattu

15.1.2016