Hyppää sisältöön
Kaksi naista nauttii luonnon maisemista

Nuorisotoiminnan kohdeavustukset

Avustusta myönnetään tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun, kerhojen järjestämiseen ja muihin nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.

Myöntämisperusteet:

Arvioinnissa otetaan huomioon soveltuvin osin nuorisojärjestöjen toiminta-avustusten myöntämisperusteet.

Kerhoavustukset

  • Kerhoavustusta myönnetään nuorisotiloissa tai muissa vakituisissa kerhotiloissa toimeenpannuista kerhoista, mutta ei esimerkiksi leireillä tai kodeissa järjestetyistä kerhotilaisuuksista.
  • Kerhossa tulee olla yli 18-vuotias vastuuhenkilö. Kerhoavustuksen saaminen edellyttää vähintään viittä (5) kerholaista / kerhokerta säännöllisesti kokoontuvissa kerhoissa. Avustusta voi saada materiaalikuluihin.
  • Kerhoavustusta myönnetään enintään 13€/ kerhokerta ja yhteensä enintään 500€ hakijayhdistys/ vuosi. Kerhokerran tulee olla vähintään 1,5 tuntia.
  • Jos hyväksyttäviä kerhoavustuksia on enemmän kuin siihen varattua määrärahaa, alennetaan yllä mainittuja kattosummia 13 €, 500 €
Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Yhteystiedot