Hyppää sisältöön

Liikunnan kohdeavustukset

Kajaanilaisille liikunta- ja urheiluseuroille myönnetään kohdeavustuksia vuokra-avustuksina ja koulutusavustuksina. Vuokra-avustukset haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna hakuaikana. Koulutusavustusten haku on avoinna jatkuvasti. Liikuntajärjestöjen koulutusavustusta ei myönnetä yli 12 kk vanhoihin koulutuksiin. Koulutusavustushakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Kohdeavustukset

  • Myönnetään liikuntaseuroille muissa kuin kaupungin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan vuokrakustannuksiin Kajaanin kaupungin alueella.
  • Perusteena ovat muissa kuin kaupungin tiloissa seuran toimintaan osallistuvat alle 18-vuotiaat kajaanilaiset jäsenet.
  • Tuki on enintään 20 euroa/ alle 18-vuotias kajaanilainen jäsen.
  • Seura on Kajaanissa rekisteröity ja toiminut vähintään kalenterivuoden.
  • Avustuksella tuetaan kajaanilaisten liikuntaseurojen ohjaajien ja valmentajien koulutukseen osallistumista mukaan lukien järjestyksenvalvojakoulutus.
  • Avustusta myönnetään yhtä koulutustilaisuutta kohti enintään 70 € / ohjaaja tai valmentaja ja enintään 280 € yhtä koulutustapahtumaa kohti / kajaanilainen seura.
  • Yhtä liikuntaseuraa tuetaan koulutusavustuksella enintään 560 € / vuosi.
  • Koulutusavustusta myönnetään vain ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen. Avustusta ei myönnetä seuran talouteen ja hallintoon liittyvään koulutukseen.
  • Koulutusavustusta myönnetään vain koulutustapahtuman osanotto- ja kurssimaksukuluihin. Jos osanottomaksu on alle 70 € / koulutustapahtuma, maksetaan koulutusavustus todellisen kurssimaksun mukaan.
  • Koulutusavustusta haettaessa tulee hakemukseen liittää koulutustilaisuuden ohjelma, koulutukseen osallistuneiden ohjaajien tai valmentajien nimet ja tositteet maksetuista osanottomaksuista.
  • Koulutukseen varataan vuosittain noin 5 000 €.
  • Jos hyväksyttäviä koulutusavustushakemuksia on enemmän kuin siihen varattua määrärahaa, alennetaan yllämainittuja kattosummia 70 €, 280 € ja 560 €

Yhteystiedot